Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Stravenkový paušál

Tzv. stravenkový paušál je součástí daňového balíčku (viz sněmovní tisk 910), který je aktuálně projednáván a pokud bude schválen, měl by platit již příští rok. Doplnil by dosavadní dvě možnosti daňově zvýhodněného stravování, tj. stravenky na nákup jídla a zajištění stravy v závodní jídelně, které zůstanou zachovány v plném dosavadním rozsahu.

Peněžní příspěvek bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů, nebude se z něj ani platit zdravotní a sociální pojištění. Nebude podléhat soudnímu výkonu rozhodnutí nebo exekuci.

Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispívá zaměstnavatel 55 Kč, které platí stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečte z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstane s tím rozdílem, že zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci.

Daňově uznatelná část příspěvku na stravování se nevypočítává z libovolné ceny jídla. Stejně jako u stravenek se i u stravenkového paušálu maximální částka, kterou si zaměstnavatel bude moct odečíst na daních za podporu stravování, vypočítá jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavateli, který se pro příspěvek na stravování v peněžní formě rozhodne, se sníží administrativa a odpadnou mu náklady na poplatky a provize, které jsou se stravenkami spojené.

Samozřejmě zaměstnavatelé, kteří jsou s dosavadním modelem zvýhodněného stravování spokojeni, u něj mohou zůstat a nic se pro ně od nového roku měnit nebude.

Více informací si můžete přečíst v tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn