Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Skončení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

Již od 1.1.2012 platí, že náhrada mzdy nebo platu (ve výši průměrného výdělku) za nevyčerpanou dovolenou přísluší zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru – viz ustanovení § 222 odst. 2 zákoníku práce.

Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel nesmí nevyčerpanou dovolenou (např. loňskou) za trvání pracovního poměru zaměstnance tzv. proplácet namísto jejího skutečného čerpání.

Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné zaměstnanci poskytnout, neboť tato dodatková dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně – viz ustanovení § 222 odst. 5 zákoníku práce.

Jestliže zaměstnanec změní v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (nebo její část), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, a to za předpokladu, že o to zaměstnanec nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele požádá a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (nebo její část), na kterou zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (nebo její část) právo nevzniklo – viz ustanovení § 221 odst. 1 zákoníku práce. Změnou zaměstnání se v takovém případě rozumí skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru nového zaměstnavatele – viz ustanovení § 221 odst. 2 zákoníku práce.

Proplacení nevyčerpané dovolené v programu AVENSIO Software

Program automaticky vygeneruje náhradu za nevyčerpanou dovolenou v případě, že je v měsíci skončení pracovního poměru zatržena podmínka „Proplatit při skončení“ v okně Zůstatky a nároky dovolené – viz záložka Náhrady karty zaměstnance:

U zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou program vypočítá náhradu ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

Samozřejmě je také možné náhradu spočítat a zadat ručně, a to na mzdových položkách zpravidla uživatelským kódem 615, případně jiným uživatelským kódem. Důležité však je, aby takový kód měl nastavený systémový kód 361:

Ověřit správnost definice uživatelského kódu můžete buď v Číselníku uživatelských mezd (viz Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo u svého obchodního zástupce, případně u pracovnic konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn