Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Rodičovská dovolená x rodičovský příspěvek

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 196 zákoníku práce poskytnout rodičovskou dovolenou matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to kdykoliv na jejich žádost a v rozsahu, o jaký požádají. Rodičovskou dovolenou lze však čerpat nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Po dosažení tohoto věku již není zaměstnavatel povinen poskytnout rodiči pracovní volno.

Nástup výkonu práce v pracovněprávním vztahu, v němž je rodičovská dovolená poskytnuta, znamená vždy její ukončení, neboť to vyplývá z povahy rodičovské dovolené jako překážky v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně/zaměstnance v práci. Nevylučuje se však, aby tito za trvání rodičovské dovolené vykonávali pro jiného, případně i pro téhož zaměstnavatele práci v rámci jiného pracovněprávního vztahu, avšak bude-li se jednat o stejného zaměstnavatele, nesmí se jednat o výkon prací stejného druhu.

Při nástupu do práce po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnankyni/zaměstnanci takový druh práce a v takovém místě výkonu práce, které byly sjednány v pracovní smlouvě, pokud se nedohodnou na její změně.

 

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, jeho poskytování upravuje zákon o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku není sledován příjem rodiče. Ten tak svojí výdělečnou činností může zlepšovat sociální situaci rodiny, musí však v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Další informace lze dohledat například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že rodičovskou dovolenou nelze ztotožňovat s dobou, po kterou je poskytován rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory. V praxi však dochází k častému zaměňování těchto institutů. Poskytování rodičovského příspěvku totiž zásadně není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn