Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Průměrná mzda a podíl OZP za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely zákona o zaměstnanosti sdělením č. 355/2015 Sb. ze dne 4.12.2015 uveřejněným ve Sbírce zákonů dne 21.12.2015 průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 ve výši 25.903,– Kč. Tato částka se tedy použije pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2015.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například na stránkách Integrovaného portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Jelikož uvedenou průměrnou mzdu vyhlásil Český statistický úřad již dne 4.12.2015, byla zahrnuta do příslušné sestavy 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace) v aktualizaci programu AVENSIO Software ze dne 17.12.2015 (číslo verze 2.9.0).

Uživatelé také mají k dispozici dokument „Podíl OZP“ uložený v menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy, který bude o nové změny zaktualizován v průběhu měsíce ledna 2016.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn