Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Prodloužení programu Antivirus A a B do konce října 2020

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 876 ze dne 24.8.2020 prodloužení režimů A a B programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním, a to do 31.10.2020. Program platí od 12. března a měl původně skončit 31.8.2020.

Příspěvkem v režimu A stát dorovnává zaměstnavateli 80% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případě:

  • karantény, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • uzavření provozu, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Příspěvkem v režimu B stát dorovnává zaměstnavateli 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případech překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy dle druhu překážky ve výši 60-100 % průměrného výdělku:

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku;
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Pro úplnost uvádím, že režim C programu Antivirus, který se týká firem do 50 zaměstnanců, prodloužen nebyl, tzn. odpuštění platby odvodů na sociálním pojištění bude možné naposledy za měsíc srpen 2020.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO Software mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu Nápověda – Dopisy k verzím).

Více informací ke zpracování podkladů vám také sdělí pracovníci konzultační linky společnosti Alfa Software s.r.o. každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn