Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Příplatek za rozdělenou směnu

V dnešním blogovém článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu a jak jej zaměstnanci zadat v programu AVENSIO Software.

Poskytování tohoto příplatku upravuje § 130 zákoníku práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.), kde se v odst. 1 stanoví, že: „Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.“

Podle odst. 2: „Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.“

Příplatkem se zaměstnanci finančně kompenzují ztěžující vlivy vyplývající z výkonu práce v rozdělených směnách, neboť pro zaměstnance rozdělení směny do více částí znamená větší zásah do jeho soukromého života.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se příplatek za rozdělenou směnu zadává zpravidla mzdovým kódem 451, případně jiným, který si každý uživatel může vytvořit v Číselníku uživatelských mezd (viz menu programu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Důležité je, aby u takového kódu byl uložen systémový kód 188sazba 1 = 30.

Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vypočítá sazbu a celkovou výši příplatku.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn