Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Ztížené pracovní prostředí a výši příplatku za práci v něm vymezuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v ustanovení  § 6, a to jednotně jak pro zaměstnance z podnikatelské, tak ze státní sféry. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Co se rozumí ztěžujícím vlivem je uvedeno v § 6 odst. 2 citovaného nařízení vlády (jde např., o prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace, …).

Zaměstnanec v podnikatelské sféře (§ 109 odst. 2 zákoníku práce):

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí dosažená mzda a příplatek.

Výše příplatku činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Zaměstnanec ve státní sféře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce):

Podle ustanovení § 128 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek ve výši nejméně 5 % základní sazby minimální mzdy za měsíc. Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1800 Kč měsíčně (§ 7 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Program AVENSIO Software

Pro zadání příplatku za ztížené pracovní prostředí (a to jak na mzdových položkách, tak na tzv. stálých složkách mzdy) využijte uživatelský kód, u kterého bude uložen systémový kód s typem položky 23, tj. systémový kód 240, 250 až 253. Kontrolu správnosti nastavení uživatelského kódu můžete provést v Tabulce mzdových kódů (viz menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo zkonzultovat se svým obchodním zástupcem nebo s pracovnicemi poradenské linky každý pracovní den v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn