Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Prezidentské volby 2013

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 01.10.2012 byly stanoveny dny pro konání volby prezidenta republiky na dny 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky začíná hlasování na území ČR v první den volby prezidenta (pátek) ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod., druhý den (sobota) začíná hlasování v 8.00 hod.a končí ve 14.00 hod.

Nároky členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové komise

Podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky má člen okrskové volební komise (dále jen „OVK“) a člen zvláštní OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK.

Podle ustanovení § 60 odst. 2 téhož zákona je členství v OVK a zvláštní OVK jiným úkonem v obecném zájmu.

Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Odvod ZP z odměny členů OVK a zvláštní OVK

Odměny členů OVK a zvláštní OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK a zvláštní OVK

Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, činí zvláštní odměna člena OVK a člena zvláštní OVK (dále jen „odměna“) za výkon funkce v případě:
předsedy 1 600,– Kč,
– zapisovatele 1 500,– Kč,
– jiného člena 1 300,– Kč.

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se odměna za výkon funkce člena, zapisovatele a předsedy OVK a zvláštní OVK zvyšuje o 200 Kč. V případě opakování části volby prezidenta republiky se odměna zvyšuje o dalších 200 Kč.
Podle ustanovení § 6 odst. 3 stejné vyhlášky přísluší členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Jak postupovat ve mzdovém programu AVENSIO SOFTWARE

1. Zaměstnavatel uvolní svého zaměstnance pro výkon jeho funkce v OVK nebo zvláštní OVK

a) pokud zaměstnavatel bude požadovat refundaci mzdy nebo platu
– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Náhrady při uvolnění zaměstnance, které trvá půl den nebo celý den

– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky, pokud bude uvolnění zaměstnance trvat v řádu několika hodin

Poznámka pro školské organizace: Refundace nepatří do nákladů organizace a při správném zadání se nebude generovat do statistického výkazu P1-04.

b) pokud zaměstnavatel nebude požadovat refundaci mzdy nebo platu

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu půl dne nebo celého dne, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Náhrady

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu několika hodin, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

2. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako člen OVK nebo zvláštní OVK

– zadáte pracovní poměr takto:
druh: 6 – Bez pracovní smlouvy
typ: 10 – ostatní osoby bez ZP a SP
– odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

Poznámka: Pro zadání odměny lze použít kód, který jste dle zvyklostí a potřeb Vaší organizace používali v minulých letech (např. při volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR na podzim roku 2012). Pokud budete odměnu členů OVK zadávat poprvé, můžete si vytvořit uživatelský kód například se systémovým kódem 498 (OON) nebo 270 (mzdové prostředky). Postup pro vytvoření nového kódu je popsán v dokumentu „Tabulka mezd“ (viz. menu programu Hlavní přihlašovací okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Číselníky).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat konzultantky společnosti Alfa Software s.r.o.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn