Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Přehled o výši pojistného nově jen elektronicky

Na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádí zaměstnavatel pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s tím, že splatnost pojistného je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona je zaměstnavatel povinen ve stejné lhůtě předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Jedná se o tento tiskopis. Podle dosavadní právní úpravy mohl zaměstnavatel přehled podat v papírové formě nebo elektronicky, podle nové úpravy však musí být přehled zaslán pouze v elektronické podobě. Tato změna vyplývá z novely zákona č. 589/1992 Sb. provedené zákonem č. 255/2020 Sb.

Podle přechodného ustanovení je možné přehled za měsíc květen podat ještě v papírové podobě (do 20. června), ale za měsíc červen, již musí být podán elektronicky (od 1. do 20. července).

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů odeslat přehled elektronicky, může jej předat v písemné podobě s uvedením důvodu, proč jej nebylo možné odeslat elektronicky.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zpracujete přehled v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – 070400_Hlášení OSSZ.

V zadávacím okně sestavy zvolte období a v zápatí potvrďte tlačítko „e-Podání“. Po kontrole vygenerovaných údajů zvolte buď tlačítko „Odeslat na ČSSZ“ (slouží pro přímé odeslání přes komunikační rozhraní VREP) nebo tlačítko „Uložit do XML souboru“ (vytvoří se datový soubor, který můžete poslat např. přes e-Portál).

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn