Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu od 12. dubna 2021

V nouzovém stavu, který byl usnesením vlády č. 196 v České republice vyhlášen pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, poté na základě usnesení vlády č. 314 prodloužen do 11. dubna 2021, mohla být vstupní nebo periodická lékařská prohlídka dočasně nahrazena čestným prohlášením.

Dlužno podotknout, že opatření vlády výše uvedené lékařské prohlídky nezakázalo, takže bylo možné je i v době nouzového stavu provádět.

Dále je třeba připomenout, že v době od 1. do 18. ledna 2021 nebylo možné u osob, ucházejících se
o zaměstnání, použít čestné prohlášení
nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku. Usnesením vlády č. 1291 (publikované pod č. 512/2020 Sb.) bylo možno na čestné prohlášení nahrazující dočasně vstupní lékařskou prohlídku pohlížet jen do 31. prosince 2020. Dalším usnesením vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) byla tato možnost opětovně stanovena až od 19. ledna 2021.

Ode dne 12. dubna 2021 se začíná počítat lhůta 90, resp. 30 dnů pro provedení vstupních
i periodických pracovnělékařských prohlídek
.

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba provádět vstupní lékařské prohlídky a bylo možné je nahradit čestným prohlášením. Tato možnost však platila jen pro práce zařazené do kategorie první nebo druhé (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), pokud není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Nutno poznamenat, že vstupní prohlídky musely být i nadále řádně konány, pokud se řídí jiným právním předpisem, nebo jsou uvedeny  v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., a to v bodech 3 (např. obsluha stavebních stojů), 6 (např. obsluha řídících center), 7 (např. práce na elektrických zařízeních), 8 (práce v hlubinných dolech), 9 (práce ve výškách), 10 (práce záchranářů – výjimka platí pro zdravotnické záchranáře), 11 (práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí), 12 (hlasová zátěž), případně 14 (další práce stanovené zaměstnavatelem spolu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb).

Čestným prohlášením bylo možné nahradit také zdravotní průkaz u osob, u nichž vznikl pracovněprávní vztah od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Také v tomto případě platí čestné prohlášení nejdéle do uplynutí 90 dnů
ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Pokud se týká periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.), během nouzového stavu je rovněž nebylo třeba provádět. Jestliže by se však jednalo o periodické prohlídky prováděné podle jiných právních předpisů, potom tato výjimka neplatí a musely být nadále podle platných lhůt prováděny (např. řidiči z povolání, zaměstnanci dráhy, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání, atd.)

Do 30 dnů po skončení nouzového stavu, tedy nejpozději do 11. května 2021, je nutné provést lékařský posudek u osob, u nichž závěr předchozího lékařského posudku říká, že je způsobilý s podmínkou.

Zdroje informací:

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví z 11.4.2021

Článek JUDr. Bořivoje Šubrta v měsíčníku Mzdová účetní 02/2021

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn