Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Odchází z Vaší firmy zaměstnanec a Vy nevíte, co všechno jako zaměstnavatel musíte udělat? Připravili jsme pro Vás krátký průřez těmi nejdůležitějšími činnostmi, které jste jako zaměstnavatel povinen vykonat.

Se skončením pracovního poměru zaměstnance souvisí řada povinností zaměstnavatele. Jedná se především o tyto povinnosti:

  1. Vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak (§ 313 odst. 1 zákoníku práce).
  2. Vydat zaměstnanci na jeho žádost posudek o pracovní činnosti (tzv. pracovní posudek) ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení žádosti zaměstnance (§ 314 zákoníku práce).
  3. Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ) ukončení pracovního poměru ve lhůtě 8 dnů (§ 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 94 zákona č. 187/2006 Sb.).
  4. Odeslat příslušné OSSZ (PSSZ) evidenční list důchodového pojištění do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku (§ 38 a 39 zákona č. 582/1991 Sb.).
  5. Vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení pro Úřad práce ČR o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak (§ 313 odst. 2 zákoníku práce).
  6. Oznámit soudu nebo soudnímu exekutorovi, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo exekuci, že povinný (zaměstnanec) přestal v organizaci pracovat, a zaslat jim vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do 1 týdne. Oznámit správnímu úřadu, který nařídil úřední exekuci, že povinný (zaměstnanec) přestal v organizaci pracovat, a zaslat mu vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do 8 dnů.(§ 295 odst. 2 občanského soudního řádu, § 189 odst. 2 daňového řádu).

Kam pro více informací?

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn