Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Ošetřovné a nový výkaz péče o dítě

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách zaktualizovaný tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Je určen pro rodiče dětí, kteří se rozhodli dítě z objektivních důvodu do školy či školky po jejich znovuotevření neumístit. Tyto důvody je nutné do formuláře vyplnit.

Nárok na ošetřovné zůstává až do 30.6.2020, a to ve výši 80% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Proto již nyní, po skončení měsíce května, budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři.

Důvody, pro které dítě nenavštěvuje výchovné zařízení, mohou být následující:

I. Zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

  1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
  2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
  3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze
  4. porucha imunitního systému, např.

– při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

– při protinádorové léčbě

– po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

  1. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
  2. farmakologicky léčený diabetes mellitus
  3. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu)
  4. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

II. Kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti.

III. Režimová opatření – například dítě není z psychologického hlediska schopno dodržovat povinnost nosit roušku celý den.

IV. Provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů, rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.

V. Jiné závažné

Správně a úplně vyplněný tiskopis předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej po doplnění příslušných údajů předá na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn