Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

OČR od 1.7.2020

V dnešním blogovém článku si dovoluji připomenout, že mimořádná vládní opatření přijatá v souvislosti s onemocněním covid-19 týkající se úpravy podmínek nároku na ošetřovné jsou platná jen do zítřka, tj. do 30. června 2020.

Podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se tak od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu.

Nárok na ošetřovné má v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

  1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
  3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Podmínkou nároku na ošetřovné dle ustanovení § 39 odst. 2 téhož zákona je, že osoba uvedená v § 39 odst. 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky můžete spočítat pomocí příslušné kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz tento odkaz.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní. V případě rodiče samoživitele je možné čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se v průběhu 9, resp. 16 dní mohou jednou v ošetřování vystřídat.

Další informace můžete získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na telefonním čísle jejího call centra 800 050 248.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn