Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nový Přehled o výši pojistného

V souvislosti s režimem C programu Antivirus připravila Česká správa sociálního zabezpečení změnu formuláře „Přehled o výši pojistného, který bude platný pro červen, červenec a srpen 2020, tj. pro měsíce, za které mohou někteří zaměstnavatelé uplatnit nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení (24,8 %). Pokyny pro jeho vyplnění jsou k dispozici zde.

V ř. 3 zaměstnavatel uvede, zda uplatňuje snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 3 zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud označí možnost ANO, uvede v ř. 4 snížený vyměřovací základ. V opačném případě se ř. 4 nevyplní. V ř. 5 zaměstnavatel uvede pojistné za zaměstnavatele (zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru) ve výši 24,8 %:

– z úhrnu vyměřovacích základů uvedeného ř. 1 (pokud zaměstnavatel neuplatňuje snížení vyměřovacího základu), nebo

– ze sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele uvedeného v ř. 4.

Připomínám, že přehled bude povinen zaměstnavatel předložit příslušné OSSZ již jen v elektronické podobě – viz blogový článek z 18.6.2020.

Z toho důvodu ČSSZ také připravila novou datovou větu PVPOJ platnou od 1.7.2020 do 30.9.2020, tedy opět pro měsíce červen až srpen letošního roku.

Veškeré změny související s programem Antivirus C intenzivně tým programátorů společnosti Alfa Software, s.r.o. připravuje do další verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software, o jejímž zveřejnění v Zákaznické zóně MOJE ALFA budou všichni uživatelé informováni standardně e-mailem.

Poznámka na závěr: Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl již podepsán prezidentem republiky dne 19.6.2020, ve Sbírce zákonů však dosud nebyl nezveřejněn.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn