Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novela zákona o nemocenském pojištění

Díky novele zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění provedené zákonem č. 330/2021 Sb. dojde od ledna 2022 ke zlepšení podmínek pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou.

Ošetřovné se nově bude vztahovat nejenom na osoby žijící ve společné domácnosti, ale budou ho moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného budou starat. Například u dítěte to tedy bude moct být pracující prarodič, přestože s rodinou jinak nebydlí.

O dlouhodobé ošetřovné bude nově možné požádat, pokud nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. V současné době je tato podmínka stanovena na minimálně 7 kalendářních dní. Za den hospitalizace se považuje také den přijetí a propuštění do/ze zdravotnického zařízení. Nyní je nutné požádat o dlouhodobé ošetřovné v den, kdy je hospitalizace ukončena, nově to bude možné až ve lhůtě do 8 dnů po skončení hospitalizace.

Další změna se týká otcovské, kterou bude možné namísto dosavadního jednoho týdne čerpat dva týdny. Současně dojde k prodloužení období, ve kterém může být otcovská poskytována, ovšem jen v případě, že dítě bylo v období prvních šesti týdnů života hospitalizováno. Období, ve kterém může být otcovská poskytována se pak prodlouží právě o dobu hospitalizace.

Informace ke změnám v oblasti nemocenského pojištění přináší také tisková zpráva MPSV z 18.08.2021.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn