Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nezabavitelná částka (rozhodnutí Nejvyššího soudu)

Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se vypočítá jako ¾ ze součtu normativních nákladů na bydlení, částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 a částky životního minima jednotlivce. Nezabavitelná částka na osobu povinného je pro rok 2022 částka 9.138,75 Kč.

Dne 8.6.2022 rozhodl Nejvyšší soud ve věci stanovení výše nezabavitelné částky. Spisová značka tohoto rozhodnutí je Cpjn 202/2022. Na základě stanoviska Nejvyššího soudu je rozhodnuto, že při způsobu výpočtu nezabavitelné částky se normativní náklady na bydlení pro rok 2022 zvyšují o částku 1. 120 Kč uvedenou v § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Výše zmíněné platí i při výpočtu nezabavitelné částky při insolvenčních srážkách (oddlužení plněním splátkového kalendáře).

Stanovení výše nezabavitelné částky bylo od počátku roku 2022 předmětem sporů a rozdílných výkladů. Důvodem byl zákon č. 17/2022 Sb., kterým se měnil zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do tohoto zákona byl přidán § 26a, kterým se navyšují částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož byla nejednoznačná právní úprava, nebylo jasné, zda se předmětná částka 1. 120 Kč má připočítávat k normativním nákladům na bydlení při stanovení výše nezabavitelné částky či nikoliv.

Nyní je ohledně stanovení výše nezabavitelné částky díky rozhodnutí Nejvyššího soudu jasno. Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se vypočítá jako ¾ ze součtu normativních nákladů na bydlení (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (§ 26a odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) a částky životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu). Konkrétně jsou to ¾ ze součtu částek 6.815 Kč + 1.120 Kč + 4.250 Kč (= ¾ z částky 12.185 Kč). Nezabavitelná částka na osobu povinného je pro rok 2022 částka 9.138,75 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je rovna 1/3 z nezabavitelné částky na osobu povinného, to znamená 1/3 z částky 9.138,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pro rok 2022 je 3.046,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení je rovna dvojnásobku součtu částek normativních nákladů na bydlení, částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 a částky životního minima jednotlivce, to znamená částka 24.370 Kč.

Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou částky aktualizované pro výpočet mezd za červen 2022. Více ohledně nezabavitelné částky v programu ALFA MZDY AVENSIO najdete v tomto článku.

 

Zdroje:

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Cpjn 202/2022

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn