Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Česká správa sociálního zabezpečení ve své tiskové zprávě ze dne 20.03.2014 informovala, komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“).

Celou tiskovou zprávu uveřejněnou na webových stránkách ČSSZ si můžete přečíst pomocí tohoto odkazu.

Z uvedené zprávy vybírám to nejdůležitější:

PPM je dávkou nemocenského pojištění, jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek.

 Základní podmínky nároku na PPM jsou:

– účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM,

– účast na pojištění (tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na PPM.

Nárok na PPM má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

U osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) musí být pro nárok na PPM splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. OSVČ nesmí v době pobírání PPM vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na PPM. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží PPM po dobu 37 týdnů. Nástup na PPM si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud došlo k porodu před tímto termínem, náleží PPM ode dne porodu.

Výše PPM činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Pokud žena nastoupí na další PPM do 4 let věku předchozího dítěte a její původní zaměstnání neskončilo, tato PPM je jí stanovena stejně jako první PPM.

Kalkulačka pro výpočet PPM je k dispozici na webových stránkách MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/7.

Žádost o dávku PPM se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ženě vydá ošetřující lékař (gynekolog). Ten potvrdí na tiskopisu předpokládaný den porodu, žadatelka vyplní potřebné údaje a předá tiskopis svému zaměstnavateli, v případě OSVČ příslušné OSSZ.

Výplata PPM se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

OSSZ v případě potřeby žadatelům potvrzují tiskopisy „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Oba tiskopisy v závislosti na situaci slouží úřadu práce při rozhodování o přiznání rodičovského příspěvku, který vyplácí.

Nárok na PPM má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. K dohodě je nutný ještě vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/. Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat. PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn