Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí

Poskytování náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance zaměstnavatelem upravuje ustanovení § 190 zákoníku práce.

odstavci 1 tohoto ustanovení je stanoveno, že sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí výše uvedených náhrad, poskytuje zaměstnanci tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek.

Zároveň je v odstavci 2 ale výslovně uvedeno, že se ustanovení odstavce 1 nevztahuje na používání motorového vozidla, u kterého se poskytování náhrad řídí ustanovením § 157 až 160 zákoníku práce.

Za vlastní nářadí a zařízení můžeme považovat např. výpočetní techniku, hudební nástroj pro profesionální hudebníky, lyžařské vybavení pedagogů při školních lyžařských kurzech, motorová pila dřevorubce a další nářadí. Pracovním předmětem může být jakýkoliv předmět, který zaměstnanec používá pro výkon své činnosti.

Náhrada není u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti (viz ustanovení § 6 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů), současně se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.

Způsob stanovení paušální částky náhrady je uveden v ustanovení § 6 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software lze poskytnutí předmětné náhrady vč. paušální částky samozřejmě zadat. Pokud si s nastavením příslušného mzdového kódu nebudete vědět rady, obraťte se na pracovnice konzultační linky, rády Vám pomohou!

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn