Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění (MVZ na ZP) je minimální částka, ze které musí zaměstnanec odvádět pojistné na zdravotní pojištění.

Jaká je výše minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění?

Výše minimálního vyměřovacího základu je rovna minimálně mzdě pro daný kalendářní rok. Výše minimální mzdy pro rok 2024 je 18.900 Kč, proto i minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění je roven částce 18.900 Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění je odváděno za kalendářní dny, po které zaměstnání trvá. Pokud zaměstnání netrvá po celý kalendářní měsíc, je minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění ponížen na počet dnů, po které zaměstnání tohoto zaměstnance u zaměstnavatele daný kalendářní měsíc trvá.

Z jaké částky se provádí dopočet a jaká je jeho výše?

Dopočet do MVZ na ZP se provádí z částky, která je rozdílem mezi minimálním vyměřovacím základem zaměstnance a příjmem, který je mu zúčtován. Z takto zjištěné částky se vypočítá pojistné ve výši 13,5 %, které je zaměstnanci sraženo a zaměstnavatelem odvedeno na zdravotní pojišťovnu.

Koho se minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění týká?

MVZ na ZP se týká všech zaměstnanců, kteří nepatří do skupiny osob, které nejsou povinné odvádět pojistné z minimálního vyměřovacího základu, ale ze skutečně zúčtovaného příjmu. Zaměstnanec, který je povinen odvádět pojistné z minimálního vyměřovacího základu a nedosáhne této částky, pak mu zaměstnavatel musí provést dopočet do minimálního vyměřovacího základu, pojistné zaměstnanci srazit a odvést ho zdravotní pojišťovně.

Které osoby nemusí odvádět pojistné na zdravotní pojištění z alespoň z minimálního vyměřovacího základu?

Osoby, které odvádí pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně zúčtovaného příjmu a nemusí u nich být dodržen minimální vyměřovací základ jsou:

 • Osoby, za které je plátcem pojistného i stát
 • Osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • Osoby, které dosáhly důchodového věku, ale nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu
 • Osoby pečující o dítě do 7 let věku nebo 2 děti do 15 let věku
 • Osoby, které jsou zároveň osoby samostatně výdělečně činné a odvádí pojistné z minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění jako OSVČ
 • Osoby, které mají odměnu pěstouna

Okruh osob, za které je plátcem pojistného i stát

Úplný výčet osob, za které je plátcem pojistného i stát, je definován v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a mezi tyto osoby patří například:

 • Poživatelé důchodu z důchodového pojištění
 • Příjemce rodičovského příspěvku
 • Ženy na mateřské dovolené
 • Osoby na rodičovské dovolené
 • Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
 • Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce včetně těch, kteří přijali krátkodobé zaměstnání

a další…..

Kdy je zaměstnanci proveden dopočet do MVZ na ZP?

Dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění je proveden zaměstnanci, který je povinen odvádět pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, ale v kalendářním měsíci je jeho vyměřovací základ na zdravotní pojištění nižší než minimální mzda.

Potvrzení zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance alespoň z minimálního vyměřovacího základu

Pokud zaměstnanec odvádí pojistné na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele, případně jako OSVČ, je nutné, aby tuto skutečnost doložil pomocí potvrzení zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance alespoň z minimálního vyměřovacího základu.  V takovém případě zaměstnavatele není povinen hlídat minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění zaměstnance a provádět mu případný dopočet do MVZ na ZP.

Stejné potvrzení musí doložit i zaměstnanec, který má další pracovněprávní vztah u jiného zaměstnavatele, u které odvádí pojistné na zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, který je nižší než minimální mzda, ale součet vyměřovacích základů u obou zaměstnavatelů přesáhne částku minimální mzdy, tedy MVZ na ZP. Takový zaměstnanec musí potvrzení dokládat každý měsíc, aby zaměstnavatelé měli doloženo, že je za tohoto zaměstnance odvedeno pojistné na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu a nemají povinnost provést dopočet.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW nastavíte úlevu na zdravotní pojištění na Kartě zaměstnance – záložce Osobní údaje – Zaměstnanec – Zdravotní pojištění – políčko Úleva na ZP.

Pokud zaměstnavatel není povinen hlídat minimální vyměřovací základ zaměstnance na ZP, pak proveďte nastavení v políčku Min. vyměřovací základ (Karta zaměstnance – záložka Osobní údaje – Zaměstnanec – Zdravotní pojištění).

Sestava č. 611611 – Potvrzení o odvodu ZP z MVZ je v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn