Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Minimální mzda

Minimální mzda je řešena v ZP § 111, který stanoví, že minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 ZP. Mzda, plat, nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Základní sazba minimální mzdy činí nejméně  8.000 Kč za měsíc, nebo 48,10 Kč za hodinu. Další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50% základní sazby minimální mzdy. Zvláštní (nižší) sazby minimální mzdy původně stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb. byly nařízením vlády č. 246/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 zrušeny. Pro všechny zaměstnance bez rozdílu je od uvedeného data platná jediná měsíční a jediná hodinová sazba minimální mzdy a hledisko vlivů, které mohou omezovat pracovní uplatnění zaměstnance se pro tento účel již neuplatňuje.

Nedosáhne-li mzda, plat, nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. V § 111 odst. 3 se stanoví pravidla zajišťující, aby forma případného doplatku do minimální mzdy byla známa již před započetím práce.

Zvláštními právními předpisy je minimální mzda upravena v případě státních zaměstnanců, a to zákonem č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a v případě příslušníků bezpečnostních sborů zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn