Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci

Dne 23. prosince nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tento zákon byl zveřejněn 23. prosince 2021 v částce 226 Sbírky zákonů.

Na základě tohoto zákona náleží zaměstnancům při nařízené karanténě/izolaci za dobu prvních 14 kalendářních dnů mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč/kalendářní den. Pokud by však součet náhrady příjmu a mimořádného příspěvku překročil 90 % průměrného výdělku za počet zameškaných hodin, bude na základě § 3 odst. 2 zákona č.  518/2021 Sb. mimořádný příspěvek o tento rozdíl ponížen. Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za příslušné období společně s náhradou příjmu za toto období.

Příspěvek náleží zaměstnancům, jejichž karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvala v den nabytí účinnosti zákona č. 518/2021 Sb., to znamená, pokud ještě trvala dne 23.12.2021. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nárok na mimořádný příspěvek zaměstnanci nenáleží. Nárok na tento příspěvek trvá až do 28.2.2022.

V případě, že na karanténu bezprostředně navazuje izolace, jedná se o jednu sociální událost.

Mimořádný příspěvek při karanténě nebo izolaci náleží zaměstnancům, kterým vzniká při nařízené karanténě nebo izolaci nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy těm, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Tento příspěvek nelze postihnout exekucí ani výkonem rozhodnutí a je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Program AVENSIO SW

Karanténa se v programu AVENSIO SW eviduje na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské pomocí uživatelského mzdového kódu 655 – KARANTENA, se systémovým kódem 704 – KARANTÉNA. Izolaci evidujete v programu AVENSIO SW pomocí uživatelského mzdového kódu 651 – NEMOC, se systémovým kódem 700 – NEMOC. V obou případech je nutné mít zaškrtnutou možnost Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem).

Pokud karanténa nebo izolace začala po 30.11.2021, tedy 1.12.2021 a později a trvala alespoň v den nabytí účinnosti zákona, to znamená 23.12.2021, má zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci. Ten je automaticky vyplacen na mzdových položkách uživatelským mzdovým kódem 6551 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ, se systémovým kódem 718 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ.

Výjimku tvoří uvolnění zastupitelé, u kterých je nutné mimořádný příspěvek ručně vypočítat a zadat na mzdové položky.

Na mzdovém lístku je mimořádný příspěvek v poli Nedaněno.

Zdroj:

zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn