Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Máte již vyhotovené ELDP za rok 2022?

ELDP 2022

Nevíte si rady s ELDP? Přečtete si náš článek s přehledem termínů, povinností a doporučení pro vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).

Pravidla pro vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění

Jednou z povinností zaměstnavatele je vyhotovování evidenčních listů důchodového pojištění za každou osobu, která je účastná důchodového pojištění (na základě zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Tuto povinnost musí splnit vždy při skončení účasti na důchodovém pojištění zaměstnance. V případě, že zaměstnanci končí účast na důchodovém pojištění, je zaměstnavatel povinen vyhotovit ELDP do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů tohoto zaměstnance, nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Dále musí nejpozději do 30. dubna kalendářního roku vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců účastných důchodového pojištění za předcházející kalendářní rok. Vyhotovené ELDP musí zaměstnavatel do 30 dní od jejich vystavení odeslat na ČSSZ.

Evidenční list se vyhotovuje nadvakrát. První tiskopis dostane zaměstnanec k podpisu a podepsaný vrátí svému zaměstnavateli, který je povinen mít tento tiskopis založený ve své evidenci po dobu 3 kalendářních let následujících po roce, kterého se tento ELDP týká.  Druhý tiskopis, podepsaný včetně razítka zaměstnavatele, dá zaměstnavatel zaměstnanci. Zaměstnanci musí zaměstnavatel vydat ELDP nejpozději ve stejný den, kdy ho podá ČSSZ. ELDP je možné předložit České správě sociálního zabezpečení pouze elektronickou formou.

Evidenční listy důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen vést a předkládat i za poživatele starobního důchodu.

Podklady pro ELDP

Podkladem pro vyhotovení ELDP je mzdový list. Připomínám, že doba archivace mzdových listů se od letošního roku prodloužila na 45 kalendářních roků, u poživatelů starobního důchodu zůstává archivace mzdových listů 10 kalendářních let. Více o archivaci mzdových listů najdete v tomto blogovém článku.

Metodická pomůcka pro vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění

Metodickou pomůcku pro vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění aktualizovanou podle právního stavu účinného od 1.1.2023 najdete v tomto odkazu. Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP aktualizované podle právního stavu účinného od 1.1.2023 najdete pod tímto odkazem.


Program AVENSIO SW

Evidenční listy důchodového pojištění vygenerujete z programu AVENSIO SW přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP. V prvním kroku musíte ELDP vygenerovat na záložce Generování. Vygenerované ELDP buď odešlete napřímo na ČSSZ formou e-Podání, nebo vyexportujete do *.xml souboru, který odešlete přes datovou schránku nebo přes e-Portál ČSSZ.

Evidenční listy můžete z programu AVENSIO SW zaslat svým zaměstnancům do e-mailu. Provedete tak v okně Zpracování, kde si evidenční list důchodového pojištění označíte a stisknete tlačítko Odeslat evidenční list do mailu. Tímto způsobem můžete odesílat již zpracované ELDP.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn