Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Lhůty pro zaměstnavatele v souvislosti se zákonnými odvody

Zaměstnavatel je zejména povinen:

– odvést pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance do 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Zdravotní pojištění“ + další podmínka odvodu = příslušná ZP

– předložit každé ZP, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, měsíční přehled o platbách pojistnéhodo 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – 090100_Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

– odvést sociální pojištění za zaměstnancedo 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Sociální pojištění“

– předložit příslušné OSSZ měsíční přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného – do 20. dne následujícího kalendářního měsíce – viz ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – 070400_Hlášení OSSZ

– odvést úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla – viz ustanovení § 38h odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Daňová záloha“, „Daň 15% srážkou – závislá činnost“

– odvést zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – do posledního dne 1. měsíce každého kalendářního čtvrtletí (tj. pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října) – viz ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Program AVENSIO Software – Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody – položka odvodu s druhem „Zákonné poj. odpovědnosti (Kooperativa)“; Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy – 430111_Zákonné pojištění org. při úrazu a nemoci

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn