Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Kalkulačky v oblasti sociálního zabezpečení

Důchodová kalkulačka

Slouží pro orientační výpočet starobního důchodu, a to i do budoucna (v letošním roce až do roku 2021); jinými slovy pomocí této kalkulačky můžete získat představu o budoucí výši svého důchodu.

Je určena široké veřejnosti a dostupná z webových stránek České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) – viz tento odkaz.

Do kalkulačky je nutné vyplnit údaje o době pojištění, vyměřovacích základech dosažených v období od roku 1986 či vyloučených dobách, které naleznete například v tzv. Informativním listě důchodového pojištění.

Tuto kalkulačku nemůžete použít pro výpočet invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích a ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí.

Upozorňuji, že přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště. Orientační výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky totiž vychází ze základních údajů, které v obecném případě výši důchodu ovlivňují, ale neumožňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti.

Podmínky nároku na starobní důchod z důchodového pojištění a způsob stanovení jeho výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Věková kalkulačka

Pomocí této kalkulačky můžete jednoduše zjistit, jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění a také datum, od kterého můžete nejdříve požádat o předčasný starobní důchod.

Je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) – viz tento odkaz.

Z webových stránek MPSV jsou dostupné také dále uvedené kalkulačky:

Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek

Kalkulačku pro výpočet ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a nemocenského otevřete pomocí tohoto odkazu.

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy

Také kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény získáte na webových stránkách MPSV – viz tento odkaz.

Náhradu mzdy při pracovní neschopnosti upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým