Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Jak předcházet pracovním úrazům?

Pracovním úrazem se podle zákoníku práce rozumí poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. To, čím se budeme v tomto článku zabývat, je předcházení pracovnímu úrazu.

Určitě není snadné předcházet pracovnímu úrazu, zvlášť pokud pracujete ve výrobní firmě např. ve strojírenství, v truhlářství, lesnictví nebo v potravinářství. Prostě všude tam, kde se pracuje u nebezpečných strojů nebo v nebezpečném prostředí. Nedá se říct, že by nějaké pracoviště bylo úplně bezpečné, ale je méně rizikové pro vznik pracovních úrazů. Tady mám na mysli např. administrativní práce v kanceláři. Základem předcházení úrazů je dodržování pravidel pro bezpečnost práce, tato pravidla řeší zákoník práce.

Jak tedy předcházet pracovním úrazům?

  • Povinností zaměstnavatele i zaměstnance je předcházet pracovní úrazům a dbát o bezpečnost svou i svých kolegů.
  • Dále by měl zaměstnanec znát základní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů týkající se bezpečnosti.
  • Dalším bodem je používání ochranných prostředků a pomůcek při práci. Jedná se např. o rukavice, ochranný štít, klapky na uši, podavače, ochranné kryty.
  • Zaměstnanec má také povinnost dodržovat stanovené pracovní postupy, které jsou navrženy tak, aby riziko vzniku pracovního úrazu bylo co nejmenší.
  • Samozřejmostí je vyvarování se použití alkoholu a návykových látek před i při vykonávání práce.
  • Váš zaměstnanec také určitě kontroluje své pracoviště a při vzniku nedostatků nebo závad např. na jeho stroji toto nahlásí svému nadřízenému, který by měl okamžitě zajistit opravu.

Není snadné dodržovat všechny nařízené pokyny, ale věřte, že je to ku prospěchu všech – zaměstnanců i zaměstnavatele. Na konec přikládám vtip pro zasmání: Víte, co se musí udělat jako první, když dělník spadne ze stavby? Vyndat mu ruce z kapsy, aby se to dalo počítat jako pracovní úraz.

A jak se chráníte proti pracovním úrazům Vy? Budu se těšit na Vaše komentáře.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn