Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Izolačka

Senát podpořil dne 5.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné). Takzvaná „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna. Mimořádnou podporu musí ještě podepsat prezident republiky. Text návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schváleného Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst zde.

Zaměstnanci v karanténě nebo izolaci se tak už nemusí obávat výpadku příjmů, pokud zůstanou doma. Zaměstnavatel bude zaměstnanci vyplácet nad rámec běžné náhrady příjmu bonus ve výši až 370,– Kč za každý kalendářní den po dobu 14 dnů. Na tento příspěvek budou mít nárok i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 10.000,– Kč u DPP a od 3.500,– Kč u DPČ).

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Nebude se tedy zahrnovat ani do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Také ho nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí. Nebude se zahrnovat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky.

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní cesty.

Zaměstnavatel nebude žádat o žádné refundace, neboť poskytnutý příspěvek k náhradě příjmu si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento odečet bude moct provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény nebo izolace zaměstnance. Informace o vystavení a ukončení karantény nebo izolace zaměstnance získá zaměstnavatel prostřednictvím eNeschopenky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro snadnější výpočet náhrady příjmu včetně tzv. izolačky kalkulačku. Odkaz na její stažení najdete na těchto stránkách.

Pro úplnost uvádím, že MPSV dříve předložilo návrh i na 100% „nemocenskou“ (viz blogový článek Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě z 2.3.2021), tu ale poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny (viz blogový článek Mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci z 18.2.2021).

Mzdový a personální systém AVENSIO SW

Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ upravený tiskopis přehledu o výši pojistného a datová věta PVPOJ, připravíme pro všechny uživatele systému AVENSIO SW novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn