Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Informativní list důchodového pojištění

Jednou za čas (řádově jednou za pár let) je vhodné požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „informativní list“).

Tento informativní list obsahuje totiž přehled:

  • dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, která má ČSSZ k dispozici
  • vyměřovacích základů a vyloučených dob od roku 1986.

Žádost o zaslání informativního listu se podává na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08  Praha 5, a to buď písemně, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou prostřednictvím datových schránek.

Žádost musí obsahovat tyto údaje o žadateli:

  • – rodné číslo
  • – jméno, příjmení a rodné příjmení
  • – adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán.

Informativní list zasílá ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti, a to v souladu s ustanovením § 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Každý má právo na zaslání informativního listu jedenkrát za kalendářní rok.

Proč je vhodné nechat si zasílat informativní list od ČSSZ?

Občan, který si totiž v dostatečném předstihu požádá o informativní list, má poté dostatek času doložit chybějící dobu pojištění. V praxi se stává, že někteří zaměstnavatelé nesplní řádně své povinnosti (např. odesílat ČSSZ každý rok evidenční list důchodového pojištění), nebo došlo k nějaké nepřesnosti a evidence dob pojištění, kterou má ČSSZ k dispozici, je odlišná od skutečnosti. Může např. chybět doba zaměstnání nebo doba studia. Tyto skutečnosti mají přitom důležitý vliv na výpočet starobního důchodu. Včasným zjištěním nesrovnalostí tak lze v budoucnu předejít bezdůvodnému vypočítání nižšího důchodu. Nesouhlasí-li údaje se skutečností, je nutné obrátit se na místně příslušnou OSSZ a chybějící dobu pojištění doložit.  Například chybí-li doba pojištění v zaměstnání, lze ji doložit pracovní smlouvou nebo tzv. zápočtovým listem. Pokud chybí doba studia, je nutné doložit doklady o studiu či vyučení (např. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).

Prokáže-li občan dodatečně doby pojištění (s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil), doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu, ČSSZ vyhotoví do 90 dnů ode dne doručení žádosti nový informativní list. Tato povinnost ČSSZ neplatí, předloží-li občan doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku předcházejícího. Nebudou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se nevyhotoví a předložené doklady se ve stejné lhůtě vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací.

Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává příslušná okresní, v Praze Pražská, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení – kontakty naleznete zde.

Další informace ohledně informativního listu naleznete zde.

A co Vy? Už jste si někdy požádali o zaslání informativního listu. Jaké máte zkušenosti s prokazováním chybějících dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění? Napište nám je do komentáře pod článek. Děkujeme!

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým