Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

FKSP od 1.1.2016

Na základě vyhlášky č. 353/2015 Sb. ze dne 10.12.2015 uveřejněné ve Sbírce zákonů dne 21.12.2015 dochází ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a to tak, že se od 1.1.2016 navyšuje základní příděl, kterým je fond tvořen, ze současného 1% na 1,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť (viz § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.).

Od 1.1.2017 bude FKSP tvořen 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy …

Návod na nastavení uvedené změny ve mzdovém a personální programu AVENSIO Software budou mít všichni jeho uživatelé samozřejmě včas, tj. v průběhu ledna 2016, k dispozici.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn