Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

FKSP v roce 2017

Dnem 1.1.2017 nabyl účinnosti čl. I bod 2 vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Na základě této změny se v roce 2017 (a v letech dalších) navyšuje základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) z 1% na 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť. Připomínám, že již v roce 2016 se příděl navýšil z 1% na 1,5%. Uvedená navýšení měla za cíl postupně vrátit tvorbu FKSP do původního stavu 2% před tím, než byla v roce 2011 snížena na 1% z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v letech minulých. Díky těmto opatřením se tedy navrátí schopnost plnit základní cíle a účel FKSP v jednotlivých organizacích a obnoví se tak objem poskytování zaměstnaneckých výhod.

Pokud se vás uvedená změna týká, nezapomeňte si včas ve svém mzdovém/personálním programu změnit/zkontrolovat nastavení výpočtu základního přídělu do FKSP. Pokud používáte AVENSIO Software je to velmi jednoduché!

Stačí v Číselníku údajů subjektu (viz Hlavní nabídka – Číselníky) zapsat do řádku č. 29 hodnotu 2. Tato změna se pak automaticky promítne jednak do sestavy 430211_FKSP (Sociální fond) (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy) a dále do definice příslušné položky příkazu k úhradě (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Odvody). Pokud používáte vnitřní doklad na zaúčtování mezd v účetním programu a máte v definici účetní předkontace v programu AVENSIO Software nastavený příděl do FKSP, je zapotřebí vymezení jeho % změnit ručně.

Pokud budete potřebovat s nastavením navýšení základního přídělu do FKSP v programu AVENSIO Software poradit, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo pracovnice konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o. Rádi Vám pomohou!

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn