Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daňové zvýhodnění a sleva na studenta – věková hranice

Poměrně často se na konzultační lince společnosti Alfa Software s.r.o. setkáváme s dotazy našich uživatelů ohledně věkové hranice pro možnost uplatnění daňového zvýhodnění nebo slevy na studenta.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze poskytnout podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pouze do dovršení věku 26 let.

Slevu na studenta podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů lze uplatnit poplatníkem po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to:

– až do dovršení věku 26 let nebo

– po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Pro úplnost uvádím, že

  • daňové zvýhodnění činí 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně) na jedno dítě, 15.804 Kč ročně (1.317 Kč) na druhé dítě a 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě
  • sleva na studenta činí 4.020 Kč ročně, tj. 335 Kč měsíčně.

Podle ustanovení 35c odst. 10 zákona o daních z příjmů lze poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

  • se dítě narodilo
  • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
  • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Snížení daně o slevu na studenta může poplatník uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (viz ustanovení § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů).

Program AVENSIO Software:

Pro evidenci vyživovaných dětí zaměstnance pro daňové účely – uplatnění daňového zvýhodnění se používá na kartě zaměstnance záložka Osobní údaje – Rodinní příslušníci.  

Sleva na studenta se zadává na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje – Zaměstnanec v oblasti Daň.

Podrobné informace získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentech „Záložka Rodinní příslušníci“ a „Záložka Zaměstnanec“ – viz menu Soubory nápovědyKarta zaměstnance.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn