Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Daňové zvýhodnění a sleva na studenta – věková hranice

Poměrně často se na konzultační lince společnosti Alfa Software s.r.o. setkáváme s dotazy našich uživatelů ohledně věkové hranice pro možnost uplatnění daňového zvýhodnění nebo slevy na studenta.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze poskytnout podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pouze do dovršení věku 26 let.

Slevu na studenta podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů lze uplatnit poplatníkem po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to:

– až do dovršení věku 26 let nebo

– po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Pro úplnost uvádím, že

  • daňové zvýhodnění činí 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně) na jedno dítě, 15.804 Kč ročně (1.317 Kč) na druhé dítě a 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě
  • sleva na studenta činí 4.020 Kč ročně, tj. 335 Kč měsíčně.

Podle ustanovení 35c odst. 10 zákona o daních z příjmů lze poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

  • se dítě narodilo
  • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
  • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Snížení daně o slevu na studenta může poplatník uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (viz ustanovení § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů).

Program AVENSIO Software:

Pro evidenci vyživovaných dětí zaměstnance pro daňové účely – uplatnění daňového zvýhodnění se používá na kartě zaměstnance záložka Osobní údaje – Rodinní příslušníci.  

Sleva na studenta se zadává na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje – Zaměstnanec v oblasti Daň.

Podrobné informace získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentech „Záložka Rodinní příslušníci“ a „Záložka Zaměstnanec“ – viz menu Soubory nápovědyKarta zaměstnance.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým