Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE) je veřejný seznam, který je Exekutorskou komorou ČR veden, provozován a spravován v souladu s ustanovením § 125 exekučního řádu (tj. zákona č. 120/2001 Sb.). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu upravuje vyhláška č. 329/2008 Sb.

Do CEE se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje.

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

CEE zejména umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena apod. Jinými slovy dává tato služba možnost ověřit si důležité údaje, např. zda na ty, s nimiž plánujete uzavřít smlouvu, není nařízena exekuce. Získáním potřebných informací tak můžete předejít případným problémům v budoucnosti – např. při koupi auta, pronajímání bytu, koupi nemovitosti, přijetí nového zaměstnance atd. V takových situacích vás totiž informace o stavu exekuce konkrétní osoby ochrání před nepředvídanými a nechtěnými důsledky okolností, které plynou z platební neschopnosti druhé strany nebo ze samotných principů exekučního řízení.

CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Výpis z CEE je možné získat:

  • prostřednictvím webových stránek https://www.ceecr.cz/ (pro plnohodnotné využívání CEE je potřeba být registrovaným a přihlášeným účastníkem);
  • na pobočkách Exekutorské komory v Praze a Brně;
  • na pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTem.

Cena jedné strany ověřeného výpisu z CEE činí 50 Kč – na pobočkách Exekutorské komory ČR nebo na České poště. Základní cena elektronického náhledu přes webové rozhraní https://www.ceecr.cz/ je 60 Kč bez ohledu na počet stran.

Zdroj:

https://www.ceecr.cz/

www.ceskaposta.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn