Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Antivirus C – nejčastější dotazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách deset nejčastějších dotazů k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců a odpovědi na ně – viz tento odkaz.

Z těchto dotazů vybíráme např. dotaz č. 9 a odpověď na něj:

Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?

Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného. Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu za některé zaměstnance. 

Dotazy a odpovědi může MPSV průběžně doplňovat, proto doporučujeme uvedené webové stránky pečlivě sledovat.

Důležité upozornění:

Dne 15.7.2020 jsme požádali MPSV o odpověď na dotaz:

„Bude se zaměstnanec se 2 pracovními poměry, které zakládají účast na nemocenském pojištění, posuzovat ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2020 Sb. jako 1 nebo jako 2 zaměstnanci?“

Obdrželi jsme obratem tuto odpověď:

Každý pracovní vztah se posuzuje samostatně. U osoby se 2 pracovními poměry oznámil zaměstnavatel OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnaní z každého pracovního poměru zvlášť, zaměstnavatel má 2 zaměstnance. Započítávají se proto 2 zaměstnanci, pokud z obou zaměstnání v pracovním poměru je tato osoba účastna nemocenského pojištění.

Jste-li uživatelem mzdového a personálního programu AVENSIO Software a máte-li nárok na uplatnění programu Antivirus C, pak je postup velmi jednoduchý:

  1. Pomocí kontrolní sestavy 070903_Sociální pojištění – posouzení nároku na Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění) program vyhodnotí, zda se počet zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ atd.!) účastných nemocenského pojištění zjištěný ke konci měsíce v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 % a dále, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ, atd.!) za daný měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Kontrolní sestavu tiskněte až po zpracování mezd za příslušný měsíc! Ostatní podmínky pro uplatnění nároku musíte posoudit sami!
  2. Zapněte systémový parametr č. 66 (Parametry – Systémové – Výpočty – Sociální pojistné). Upozorňujeme, že se tento parametr po závěrce měsíce automaticky vypne, neboť je na vás, abyste v dalším měsíci znovu posoudili, zda nárok na prominutí pojistného je či není.  Po zapnutí parametru program provede automaticky přepočet dat a sám vyhodnotí, u kterých zaměstnanců spočítá snížený vyměřovací základ (VZ) zaměstnavatele a z něj pojistné 24,8 %. Může se totiž stát, že zaměstnanec bude mít vyšší VZ než 52 253 Kč, pak z částky nad pojistné 24,8 % odvede.
  3. Vytiskněte sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění), ke je vidět snížený VZ a z něj vypočtené pojistné 24,8 %.
  4. Správné hodnoty se samozřejmě také vyplní do Přehledu o výši pojistného (sestava 070400_Hlášení OSSZ – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění). Připomínáme, že se přehled od 1.7.2020 odevzdává výhradně v elektronické podobě (datový soubor PVPOJ20).
  5. Příslušnou položku v příkazu k úhradě pro odvod SP ručně upravovat nemusíte, program SP ze sníženého VZ zohlední sám.
  6. Ve všech ostatních sestavách, tj. např. v rekapitulaci úplné, rekapitulaci sociálního pojištění atd. se snížený VZ netiskne. Proto je vhodné, abyste si pro založení k těmto sestavám vytiskli výše zmiňovanou sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C. Toto se týká i výstupu do účetnictví.
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým