Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Antivirus A prodloužen, Antivirus A+ a B skončil

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 31.5.2021 další prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus (tj. režim Antivirus A), a to v omezeném rozsahu do 30.6.2021.

Tento režim se za měsíc červen 2021 bude vztahovat jen na případy, kdy zaměstnanci nebudou moci vykonávat práci z důvodu nařízené karantény nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.

Nařízená karanténa je důležitou osobní překážkou v práci podle ustanovení § 191 zákoníku práce, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle ustanovení § 192 zákoníku práce. Za karanténu je také považována izolace podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to na základě § 347 odst. 4 zákoníku práce a eNeschopenka, pokud je v poli „profese“ vyznačeno slovo „karanténa“.

Výše příspěvku z programu Antivirus A činí 80% vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících zákonných odvodů, maximálně však 39.000,– Kč na zaměstnance a měsíc.

Další dva režimy, tj. Antivirus A Plus a Antivirus B, prodlouženy nebyly a skončili tak 31.5.2021. Ke stejnému datu skončila doba uznatelnosti výdajů pro režim Antivirus A pokud jde o uzavřené nebo omezené provozy.

Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/antivirus.

Aktuální statistiky programu Antivirus (stav čerpání k 31.05.2021) naleznete zde.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jako podklad pro uplatnění příspěvku z programu Antivirus A můžete využít export 140108_Program Antivirus režim A.xml, který je k dispozici v Zákaznické zóně MOJE ALFA pod záložkou „O kousek víc“. Do programu ho nahrajete přes Údržba – Import sestav a poté jej naleznete v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty. S ohledem na výše uvedené je však nutné, abyste z exportu provedeného za měsíc červen 2021 vybrali jen zaměstnance s karanténou/izolací.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn