Archív autora: hejlova

hejlova
 
 

Školení Začínáme s programem AVENSIO Klatovy

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V úterý 28. 3. 2017 (9:30-14:00) a ve středu 29. 3. 2017 (8:30-13:00)

KDE? V KLATOVECH, sídlo ALFA Software, Pražská 22, mapa

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení v Klatovech činí 2.420,- Kč/osobu vč.DPH (2.000,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 21. 3. 2017, případně dříve po naplnění kapacity PC učebny.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

Poděkování z Klokánku

Dobrý den,

posíláme fotku dodatečně pořízených koloběžek, odrážedla, batohu , kočárku a dalších potřebných věcí. Část peněz jsme použili na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity dětí.  To vše jsme mohli dětem dopřát díky vašemu finančnímu daru. Velký dík též patří účastníkům Podzimního semináře v Klatovech.

Děkujeme firmě Alfasoftware Klatovy za dlouhodobou podporu, které si velice vážíme a  těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Anna Veseláková, sponzoring – 724 667 631, anna.veselakova@fod.czfod_klokanek
FOD Klokánek
Rozvojová zóna 514
340 21 Janovice nad Úhlavou
www. klokanek-janovice.cz

Alfa
Potřebné věci, které Klokánek pořídil z prostředků vybraných na Podzimním semináři 2014

Počty zaměstnanců ve statistikách versus počty pro povinný podíl

Samotný výpočet je již podrobně popsán v dokumentu „Podíl OZP“, který najdete v programu AVENSIO v záložce Nápověda-Soubory nápovědy-Sestavy. Dostali jsme však od několika uživatelů dotaz na zdůvodnění odlišného počtu zaměstnanců ve statistikách od počtů pro povinný podíl. Nabízíme Vám zde obšírnější popis:

 

Výpočet pro povinný podíl probíhá podle ustanovení vyhlášky 518/2004 par. 11 odst. 2. Zásadní rozdíl v počtu osob pro statistické vykazování a pro stanovení povinného podílu je v tom, že pro statistické šetření se počítá sjednaná pracovní doba (úvazky) a pro povinný podíl skutečně odpracovaná a dále vyjmenovaná neodpracovaná doba. Do výpočtu povinného podílu se tedy počítá kromě neplaceného volna a neplacených překážek v práci veškerá sjednaná pracovní doba plus odpracovaná doba nad rámec sjednané doby, tedy přesčas. Stručně vyjádřeno:

 

  • Průměrný fyzický počet zaměstnanců vyjadřuje, kolik zaměstnanců zaměstnáváte (máte s nimi pracovní smlouvy). Desetinné číslo se v hodnotě objeví, pokud zaměstnáváte zaměstnance po část vykazovaného období. V tomto případě za rok. Pokud by nikdo nezačal pracovat nebo neskončil během roku, byl by „Průměrný fyzický počet zaměstnanců“ celé číslo. Započtená hodnota za jednoho zaměstnance nemůže být v žádném případě větší než jedna.

 

  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyjadřuje úvazky se zaměstnanci sjednané. Rozdíl mezi „fyzickým počtem“ a „přepočteným počtem“ je hlavně ve sjednaných zkrácených úvazcích.  Pokud má zaměstnance sjednanou kratší pracovní dobu, promítne se do počtu jako číslo menší než jedna. V přepočtu se rovněž projeví  začátek, případně konec zaměstnání v průběhu roku. Započtená hodnota za jednoho zaměstnance nemůže být v žádném případě větší než jedna.

 

  • Průměrný přepočtený roční počet zaměstnanců podle vyhlášky 518/2004 vyjadřuje, kolik zaměstnanců pro zaměstnavatele skutečně pracovalo. Včetně práce přesčas a práce ve svátek. Započtená hodnota za jednoho zaměstnance může být v některých případech větší než jedna. Ověření můžete snadno provést na podkladové sestavě k výpočtu povinného podílu z programu AVENSIO Software. Počet hodin uvedených u každého zaměstnance porovnáte s celkovou stanovenou roční pracovní dobou zaměstnance v příslušném pracovním režimu bez svátků. Za rok 2014 je to pro zaměstnance se 40 ti hodinovou pracovní dobou 2016 hodin, pro zaměstnance s 38,75 hodinovou pracovní dobu 1953 hodin a pro zaměstnance s 37,5 hodinovou pracovní dobou 1890 hodin. Hodnota (součet hodin v sestavě) může být

o   nižší než celková stanovená pracovní doba – zaměstnanec pracuje na kratší úvazek nebo jen po část roku, případně měl neplacené volno nebo neplacené překážky

o   shodná s celkovou stanovenou pracovní dobou – zaměstnanec pracuje na plný úvazek a nepracoval přesčas

o   vyšší než stanovená celková pracovní doba – zaměstnanec pracoval přesčas, případně o svátcích

 

Práce ve svátek ovlivňuje průměrný roční počet zaměstnanců pro povinný podíl. Do počtu hodin odpracovaných se nezapočítává doba svátků, které jsou neodpracované a za které se měsíční plat nekrátí, rovněž se nezapočítává náhrada mzdy za neodpracovaný svátek zaměstnanců odměňovaných  hodinovou nebo úkolovou mzdou. Do jmenovatele (podílu) se použije celková stanovená pracovní doba také bez svátků. V případě, kde zaměstnanec odpracuje všechny stanovené hodiny (nebo je má řádně omluvené) a o svátcích je doma, jeho „hodnota“ do přepočteného počtu je jedna. Jiná situace nastane v případě, kdy zaměstnanec svátek (nebo jeho část) odpracuje a dohodne se zaměstnavatelem na příplatku za práci ve svátek. V takovém případě musíme do odpracovaných hodin dobu dopracovanou ve svátek započítat (celkový počet skutečně odpracovaných hodin). Hodnota v čitateli zlomku je větší, než ve jmenovateli a „hodnota“ zaměstnance je pak do výsledku větší než jedna. Práce ve svátek se tedy projeví podobně jako práce přesčas, i když se o přesčas ve smyslu ZP nejedná. Podobně negativně se projeví pracovní neschopnost zaměstnance v době jeho plánované směny a svátku v běžný pracovní den. Za svátek dostane zaměstnanec náhradu (nebo nemocenské) a tuto dobu musíme do celkové doby připočítat podle bodu a) a d). Nastane pak situace obdobná předešlému, kdy čitatel zlomku je větší než jmenovatel a „hodnota“ zaměstnance pro účel povinného podílu je větší než jedna.

 

Par. 11 vyhlášky 518/2004

(2) Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, zvýšeného o neodpracované hodiny

  1. a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
  2. b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
  3. c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
  4. d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu 6) nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší,
  5. e) v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné 7),

a celkové stanovené týdenní pracovní doby 8) bez svátků připadající v daném čtvrtletí na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu 8).

Tento příspěvek připravil nejen pro uživatele mzdového a personálního systému AVENSIO programátor-analytik Ing. Vladimír Kozák.

IMG_5606a1

 

Školní pomůcky pro děti z Klokánku

2. září byly předány školní pomůcky dětem v Klokánku Janovice nad Úhlavou (Fond ohrožených dětí).
Naše firma darovala vybavení pro prvňáčky, sešity a výtvarné pomůcky pro další školní děti.
Za odměnu nám namalují obrázky!
Rádi pomáháme.

IMG_20140902_142551[1]

Skartovačka pro Klokánek

Dne 17. července 2014 jsme obdarovali KLOKÁNEK Janovice nad Úhlavou. Skartovač Fellowes předává paní ředitelce Jandové programátor ALFA SOFTWARE, s.r.o. Ing. Radek Uldrych.

Máme radost, že pomáháme a těšíme se na avizované sportovní odpoledne s „klokaními“ dětmi!

 
dar pro Klokánek

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít