Archiv měsíce: Září 2021

 

online specializované školení Dávkové zadávání v programu ALFA MZDY AVENSIO

27.10.2021
9.0012.00

Srdečně Vás zveme na specializované školení

Dávkové zadávání v programu ALFA MZDY AVENSIO

Uskuteční se online ve středu 27. 10. 2021, v čase od 9:00 do cca 12:00 h.

Cílem školení je ulehčit a zrychlit práci v programu ALFA MZDY AVENSIO a naučit se hromadně zadávat data pro zúčtování všech mzdových složek včetně mzdových položek z docházky, dokladů nemocenských, dovolených, plánů směn apod., ale také zadávat kontakty (např. pro doručení mzdových lístků e-mailem) a další.


PROGRAM ŠKOLENÍ

1) K čemu slouží dávkové zadávání v programu
2) Typy dávek
3) Vytvoření dávkového zadání
– Ruční dávkové zadání
– Dávkové zadání ze souboru
– Nastavení dávkového zadání – uložení, exportování
4) Nastavení externích mzdových kódů při převodu z jiných softwarů
5) Rozpracované dávky a práce s nimi
6) Provedené dávky
7) Výmaz a storno dávek
8) Načtení dávek do souboru/ze souboru
9) Praktické ukázky
10) Odpovědi na Vaše další otázky zasílané lektorce pomocí chatu

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ DÁVKOVÉ ZADÁVÁNÍ… 27. 10.


Cena školení je 1.200 Kč bez DPH, tj. 1.452 Kč včetně DPH.
V ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat školení znovu ze záznamu, a to až do  31. 12. 2021.


Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Žádost o zvýšení starobního důchodu

Pracující důchodci (zaměstnanci i OSVČ) mohou požádat o zvýšení starobního důchodu podle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podmínkou však je, že jde o výdělečnou činnost, která podléhá odvodům na důchodové pojištění.

Za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán.

Navýšení se netýká těch, kteří pracují například na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v rozsahu, který účast na důchodovém pojištění nezakládá.

Do doby 360 kalendářních dnů se nezapočítávají dny dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplaceného volna a neomluvené absence.

Tiskopis žádosti je ke stažení zde.

Vyplněnou žádost je možné podat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu.

Zvýšení důchodů v roce 2022

Jak vyplývá z tiskové zprávy MPSV z 10.9.2021, průměrný důchod se od 1.1.2022 zvýší o 805 Kč na 16.280,– Kč.

Do nové výše důchodu se promítne jak valorizace základní výměry (350,– Kč), tak obvyklá valorizace procentní výměry a dále mimořádná valorizace procentní výměry (300,– Kč).

Díky následujícímu přehledu si můžete udělat představu, jak si polepšíte právě Vy (tabulku zvětšíte kliknutím na ni):

Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. b) ZP

Podle ustanovení § 207 písm. b) zákoníku práce přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, nemůže-li konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci.

Živelní událostí se rozumí požár, záplavy, zemětřesení, tornádo apod. Zaměstnavatel může v takových situacích zaměstnance i bez jeho souhlasu převést na nezbytně nutnou dobu na jinou práci.

Za nepříznivé povětrnostní vlivy se považují např. silný vítr, mráz, déšť, bouřka, extrémně vysoké teplota. Co se týče převedení zaměstnance na jinou práci v těchto případech, nemusí s tím zaměstnanec souhlasit.

Překážka v práci z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů se pro účely řádné dovolené nepovažuje (na rozdíl od přerušení práce z důvodu živelní události) za výkon práce. Stanoví to § 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, kde je uvedeno, že za výkon práce se považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

Pro odpovídající započtení/nezapočtení neodpracované doby z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele dle § 207 písm. b) ZP jako výkon práce pro účely dovolené je nutné při jejich zadání použít správné mzdové kódy, u kterých bude pro překážky v práci způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy uložen systémový kód 392 (hodinové překážky) nebo 393 (půldenní nebo celodenní na náhradách).

Pro ostatní překážky dle uvedeného ustanovení ZP použijte mzdové kódy, u kterých bude nastaven systémový kód 383 (hodinové překážky) nebo 385 (půldenní nebo celodenní).

Podzimní e-Konference

23.11.2021 9.0025.11.2021 15.00

Alfa Software s.r.o., dodavatel programu ALFA MZDY AVENSIO, Vás srdečně zve na tradiční třídenní vzdělávací akci Podzimní e-Konference s podnázvem Novinky z oboru mzdového účetnictví a personalistiky pro rok 2022.“

Konference proběhne online v živém přímém přenosu ve dnech 23. 11., 24. 11. a 25. 11.
Výhodou přímého přenosu je možnost zadávat lektorům dotazy během výkladu prostřednictvím chatu. Nemůžete-li se v tyto dny konference zúčastnit, nevadí – budete mít možnost se zpětně podívat na její záznam. Záznam konference budete mít k dispozici bez omezení počtu přehrání po dobu tří následujících měsíců, tedy až do 25. 2.

Přednášky jsou určeny všem mzdovým účetním, personalistům a ekonomům, tedy nejen uživatelům mzdového programu ALFA MZDY AVENSIO. Jejich cílem je dát účastníkům vše v jednom, tedy veškeré informace o novinkách a změnách, které budou potřebovat znát pro svou práci v roce 2022.

Program Podzimní e-Konference


Úterý 23. 11. 2021

 • ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – Ing. Hanuš Kytler
 • Optimální nastavení DPP a DPČ v programu ALFA MZDY AVENSIO – Jana Bošková
 • Středa 24. 11. 2021

 • PRACOVNÍ PRÁVO – NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ – Mgr. Tomáš Liškutín
 • EXEKUCE, SRÁŽKY ZE MZDY, OSOBNÍ BANKROT – Mgr. Vít Křížka

  Čtvrtek 25. 11. 2021

 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – JUDr. Helena Pelikánová a JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 • Důchodové pojištění v programu ALFA MZDY AVENSIO – Iveta Lišková

 • Zde si můžete prohlédnou podrobný OBSAH PŘEDNÁŠEK

  Objednávat můžete buď jednotlivé dny konference za 2 200 Kč/1 den (bez DPH)
  nebo balíček všech šesti přednášek za zvýhodněnou cenu 6 000 Kč (bez DPH)

  POMÁHÁME SPOLU
  Zakoupením přednášek přispějete na dobrou věc! Za každý přednáškový den věnujeme 100 Kč z každé objednávky na pomoc potřebným a slabším. Objednáte-li tedy celý balíček, poputují na dobročinnost hned tři stokoruny!
   

  OBJEDNAT


  Potvrzení objednávky s proforma fakturou obdržíte IHNED na e-mail, který do objednávky uvedete. Proto prosíme o pozornost a správné vyplnění Vaší e-mailové adresy! Pokud od nás obratem potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).


  PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ: Pokud jste některé naše online školení či konferenci již objednávali, při vyplňování kontaktních údajů prosím použijte stejnou e-mailovou adresu jako v předešlé objednávce. Proč? Použijete-li jiný e-mail, systém Vás zařadí jako nového člena ALFA Školy, zašle nové přístupové údaje vázané k této mailové adrese a budete si muset pamatovat z kterého účtu ALFA Školy máte přístup k jednotlivým přednáškám. Je tedy lepší pro objednání školení a konferencí používat vždy jen jednu e-mailovou adresu a mít v ALFA Škole jen jeden účet = jedny přístupové údaje, které si lze jednoduše uložit ve svém prohlížeči.

  Děkujeme za pozornost a těšíme se na podzimní online setkání!
  Váš ALFA Tým

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Novela zákona o důchodovém pojištění

  Na základě novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění provedené zákonem č. 323/2021 Sb. dojde v roce 2022 k mimořádné valorizaci důchodů o 300,– Kč, která navýší zákonnou valorizaci.

  Dále budou důchodci od roku 2023 dostávat za každé vychované dítě tzv. výchovné ve výši 500,– Kč měsíčně. Na takové navýšení bude mít nárok jen jeden z rodičů, a to ten, který o dítě osobně pečoval v největším rozsahu.

  Další novinkou, která bude platit od 1.1.2023 je nárok pracovníků integrovaného záchranného systému odejít do předčasného důchodu bez vlivu na výši penze, a to až o pět let dříve, než je standardní doba, a po odpracování minimálně 20 let ve složkách IZS.

  Informace ke změnám v oblasti důchodového pojištění přináší také tisková zpráva MPSV z 18.08.2021.

  Novela zákona o nemocenském pojištění

  Díky novele zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění provedené zákonem č. 330/2021 Sb. dojde od ledna 2022 ke zlepšení podmínek pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou.

  Ošetřovné se nově bude vztahovat nejenom na osoby žijící ve společné domácnosti, ale budou ho moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného budou starat. Například u dítěte to tedy bude moct být pracující prarodič, přestože s rodinou jinak nebydlí.

  O dlouhodobé ošetřovné bude nově možné požádat, pokud nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. V současné době je tato podmínka stanovena na minimálně 7 kalendářních dní. Za den hospitalizace se považuje také den přijetí a propuštění do/ze zdravotnického zařízení. Nyní je nutné požádat o dlouhodobé ošetřovné v den, kdy je hospitalizace ukončena, nově to bude možné až ve lhůtě do 8 dnů po skončení hospitalizace.

  Další změna se týká otcovské, kterou bude možné namísto dosavadního jednoho týdne čerpat dva týdny. Současně dojde k prodloužení období, ve kterém může být otcovská poskytována, ovšem jen v případě, že dítě bylo v období prvních šesti týdnů života hospitalizováno. Období, ve kterém může být otcovská poskytována se pak prodlouží právě o dobu hospitalizace.

  Informace ke změnám v oblasti nemocenského pojištění přináší také tisková zpráva MPSV z 18.08.2021.

   

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  19.10.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


  OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 19. 10.


  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 19. 10. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


  Přihláškový formulář – školení 19. 10. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
  Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

  21.10.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO.
  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


  OBJEDNAT ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ 21. 10.


  Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome.


  Školení proběhne ONLINE ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
  V ceně jsou studijní materiály a navíc budete mít možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu, a to po dobu dalších 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu!


  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?

  Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat, ušetřit svůj čas a usnadnit si tak svou práci.


  CO SE DOZVÍTE?

  • Jak upravovat údaje v číselnících
  • Jak rozúčtovat mzdové položky
  • Dávkové pořizování dat
  • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
  • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
  • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
  • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
  • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
  • Odpovědi na Vaše otázky k programu

  NĚCO NAVÍC!

  S ohledem na blížící se konec roku pro vás lektorka paní Iveta Lišková mimořádně do obsahu školení zahrnula také přehled nejdůležitějších povinností mzdových účetních, na které by mělo být pamatováno po skončení kalendářního roku vč. návodu, jak k jejich úspěšnému splnění využít program ALFA MZDY AVENSIO :-).


  Přihláškový formulář – školení 21. 10. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
  Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít