Archiv měsíce: Květen 2021

 

Odměna člena družstva a zákonné odvody

V dnešním blogovém článku si shrneme, jak je to se zákonnými odvody z odměn členů družstev, kteří pro družstvo nevykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu.

Zdravotní pojištění

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) však stanovuje několik výjimek, mezi které patří i členové družstev, kteří nemají pracovněprávní vztah k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni a nedosáhli v kalendářním měsíci započitatelného příjmu. Od 1.1.2021 je částka započitatelného příjmu stanovena na 3.500,– Kč. Jinými slovy, odměna člena družstva podléhá odvodu zdravotního pojištění, pokud činí alespoň 3.500,– Kč za měsíc.

Sociální pojištění

Podmínky účasti členů družstev na nemocenském a důchodovém pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb. a 155/1995 Sb. Členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, jsou účastni pojištění v těch měsících, v nichž dosáhli započitatelného příjmu alespoň 3.500,– Kč. Na rozdíl od zdravotního pojištění platí pro odvod sociálního pojištění maximální vyměřovací základ, který v roce 2021 činí 1.701.168,– Kč.

Pojištění vzniká dnem, ve kterém člen družstva začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

Na evidenčním listu důchodového pojištění se jako druh výdělečné činnosti uvádí v prvním znaku kódu písmeno „O“.

Daň z příjmů

Odměna podléhá daní z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pokud člen družstva učiní daňové prohlášení, pak příjmy podléhají zálohové dani, přičemž sazba daně činí 15% pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy a 23% pro část základu daně přesahující 4násobek průměrné mzdy. Jestliže člen družstva neučiní prohlášení k dani, podléhá odměna nepřesahující měsíčně částku 3.500,– Kč srážkové dani, nad tuto částku pak zálohové dani.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (viz vyhláška č. 125/1993 Sb.) se na odměny členů družstva nevztahuje.

Program ALFA MZDY AVENSIO

V tomto mzdovém a personálním programu se výkon práce člena družstva mimo pracovněprávní vztah eviduje v okně pracovního poměru jako druh 6 – bez pracovní smlouvy a typ vztahu 5 – člen družstva.

KLATOVY – školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

20.7.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme do KLATOV na školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Co potřebujete?
– dobrou náladu a chuť učit se
– covid test nebo čestné prohlášení
K dispozici Vám bude PC s nainstalovaným programem ALFA MZDY AVENSIO


KDY? Úterý 20. 7. 2021 od 9:00 do cca 15:30
KDE? KLATOVY, Alfa Software s.r.o., Pražská 22
CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
V ceně jsou studijní MATERIÁLY a malé občerstvení.


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


Přihláškový formulář – školení 20. 7. 2021

Kapacita učebny je omezena, s odesláním přihlášky proto neváhejte!


Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Cca týden před termínem školení Vám e-mailem zašleme aktuální informace a mapu, jak se k nám dostanete a kde lze zaparkovat. Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání v Klatovech. Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

22.7.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online vzdělávání, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


Přejít na přihláškový formulář


Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome.


Školení proběhne ONLINE ve čtvrtek 22. 7. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
V ceně jsou studijní materiály a navíc budete mít možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu, a to po dobu dalších 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu!


CÍLE ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu ALFA MZDY AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.


CO SE DOZVÍTE?

 • Více o Zákaznické zóně MOJE ALFA a o nastavení online kontroly licenčního klíče
 • Jak co nejlépe využít program k evidenci osobních údajů
 • Co vše program automaticky hlídá
 • Jak a kde ukládat potřebné dokumenty, potvrzení, posudky, údaje o zdravotní způsobilosti nebo absolvovaných školení
 • Vše kolem tisku dokladů související se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • Jak jednoduše zpracovat evidenční a statistické přehledy, potvrzení, předepsané formuláře
 • Povíme si, jak evidovat praxi, jak na automatické provedení platových/mzdových postupů zaměstnanců, jak evidovat srážky ze mzdy/platu a vést odpracované/neodpracované doby

 • NĚCO NAVÍC!

  Do programu tohoto školení jsme navíc mimořádně zařadili NOVINKY v programu za uplynulý půlrok, jako je evidence nároku samostudia a indispozičního volna, poznámky na kartě zaměstnance a jeho mzdovém lístku, stravenkový paušál atd. a příklady, jak řešit některé situace, které přinesla praxe po novele zákoníku práce ohledně dovolené.
  Naučíme se také dávkově pořizovat data například odměny, srážky, dovolené apod. a opakování zaměříme na zákonné odvody, tj. zdravotní, sociální pojištění a daně.


  Přihláškový formulář – školení 22. 7. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet. Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Rozšíření okruhu osob, které mají nárok na krizové ošetřovné

  Dne 30.4.2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na základě tohoto zákona dochází k rozšíření okruhu osob, jež mohou čerpat ošetřovné při uzavření škol, školských a dětských zařízení.

  Dosud měli nárok na krizové ošetřovné zaměstnanci, s nimiž osoba (dítě mladší deseti let, případně osoba, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) žila ve společné domácnosti. Dále měli nárok na krizové ošetřovné i rodiče, s nimiž dítě nežilo ve společné domácnosti.

  Díky novele zákona mají nyní nárok na krizové ošetřovné i ostatní příbuzní v přímé i vedlejší linii, kteří z důvodu uzavření škol, školských a dětských zařízení pečovali o dítě mladší 10 let (případně o osobu, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) a to i v případě, že s ošetřovanou osobou nežijí ve společné domácnosti. To, zda je pečující osoba příbuzná s ošetřovanou osobou v přímé nebo vedlejší příbuzenské linii, se posuzuje na základě § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nově tedy mohou žádat o ošetřovné i prarodiče, sourozenci, tety či strýcové ošetřované osoby, atd. Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 zákona č. 438/2020 Sb. čestným prohlášením.

  Zaměstnanec, který žádá o krizové ošetřovné, si vyplní na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení online formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Formulář vyplní stejným způsobem jako dosud osoby, které žádaly o ošetřovné. V části B tohoto formuláře uvede v příslušném poli, v jakém příbuzenském vztahu s ošetřovanou osobou je. Vzhledem k tomu, že osoby, které nyní mohou žádat o ošetřovné, jsou osoby, které dosud nežádaly, je nezbytné vygenerovat ve formuláři nové číslo žádosti. Vyplněný formulář je možné si uložit ve formátu XML na disk nebo externí úložiště, odkud je možné ho načíst zpět do formuláře a vytisknout ve formátu PDF. Vyplněnou žádost zaměstnanec předá ke zpracování svému zaměstnavateli (mzdové účetní).

  Nárok na ošetřovné mají příbuzní v přímé i vedlejší linii ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to znamená od 30.4.2021, pokud splní veškeré podmínky pro výplatu krizového ošetřovného.

  Program ALFA MZDY AVENSIO

  Pro tento typ ošetřovného byl v programu ALFA MZDY AVENSIO vytvořen mzdový kód číslo 6563 – OŠETŘ. –  OČR při uzavření školy (se systémovým kódem 717).

  Ošetřovné při uzavření školských zařízení se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

  Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – OŠETŘ.-OČR při uzavření školy. Vyplníte pole OD, DO a Potvrzení DPN do.

  Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

  Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Automaticky je předvyplněn kód 6563 – OŠETŘ. – OČR při uzavření školy. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

  Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

  Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

  U ošetřovného při uzavření školského zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

  Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

  V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

  Zdroje:

  Zákon č. 183/2020 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

  Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení

  www.cssz.cz

   

   

   

   

   

  TERMÍNY ŠKOLENÍ A PŘEDNÁŠEK 2021

  1.1.2021 9.0027.11.2021 10.30

  ŠKOLENÍ A KONFERENCE S ALFA SOFTWARE V ROCE 2021

  ST 20.1. Daňová e-Konference Den 1. – Ing. Kozák a I. Lišková
  SO 23.1. Daňová e-Konference Den 2. – Ing. Kytler
  ÚT 26.1. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 16.2. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ST 17.2. Specializované školení DOVOLENÁ od roku 2021 a její aplikace v ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 18.2. Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 23.3. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 25.3. Školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

  ST 21.4. Jarní e-Konference Den 1. Ing. Klímová, Mgr. Liškutín
  ČT 22.4. Jarní e-Konference Den 2. JUDr. Tomšej, Ph.D.
  ÚT 27.4. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 29.4. Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 18.5. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 27.5. Školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 22.6. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 24.6. Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

  ÚT 20.7. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 22.7. Školení Personální agenda v programu AVENSIO
  ÚT 17.8. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ST 25.8. Specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 26.8. Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 21.9. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ST 22.9. Specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 23.9. Školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

  ÚT 19.10. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 21.10. Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
  ST 27.10. Dávkové zadávání dat v programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 16.11. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
  ČT 18.11. Školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO
  ÚT 23.11. Podzimní e-Konference Den 1.
  ST 24.11. Podzimní e-Konference Den 2.
  ČT 25.11. Podzimní e-Konference Den 3
  ÚT 14.12. Daňová e-Konference 1.část – legislativa s Ing. Kytlerem
  ÚT 21.12. Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  Všechna školení budou až do odvolání probíhat online formou, a to v čase od 9:00 do 15:30 hod. s výjimkou specializovaných školení a e-Konferencí, která mohou mít odlišný harmonogram.

  Poznámka: Změna termínů vyhrazena!

  Stravenkový paušál – vyjádření GFŘ

  V dnešním blogovém článku si dovoluji čtenáře upozornit na to, že Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 29.4.2021 informace k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců, tedy k tzv. stravenkovému paušálu.

  Problematiku peněžitého příspěvku na stravování upravuje s účinností od 1.1.2021 ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podmínky pro posouzení příspěvku jako daňově uznatelného výdaje (nákladu) na straně zaměstnavatele jsou definovány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. téhož zákona.

  Součástí vyjádření GFŘ jsou také odpovědi na nejčastější dotazy:

  1. Je na straně zaměstnance od daně osvobozen i další peněžitý příspěvek na stravování v případě směny delší než 11 hodin? U zaměstnance je osvobozen příspěvek pouze ve výši 75,60 Kč.
  2. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i poplatníkům pracujícím na základě DPP nebo DPČ? Ano, podmínkou však je stanovený rozvrh pracovních směn a evidence směn v docházce.
  3. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i jednatelům s.r.o., kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce? Ano, se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ.
  4. Je peněžitý příspěvek na stravování příjmem od daně osvobozeným i v případě uvolněných zastupitelů? Ano, v podstatě se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ, tj. podmínka stanovené aktivně odpracované doby vč. její evidence.
  5. Je možné také při tzv. home office, kdy je zaměstnavatelem zpravidla vyžadována přítomnost, resp. kontakt se zaměstnancem ve stejnou dobu jako je běžně rozvržena pracovní doba na pracovišti zaměstnavatele, poskytovat peněžitý příspěvek na stravování? Ano, podmínkou je sjednání místa bydliště jako pracoviště a evidence odpracované doby během směny.

  Celé znění vyjádření GFŘ z 29.4.2021 si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

  Program ALFA MZDY AVENSIO

  Jaké jsou možnosti evidence stravenkového paušálu v tomto mzdovém a personálním programu, se všichni jeho uživatelé dočtou v dopise k verzi 3.2.0 z 1/2021, případně mohou kontaktovat pracovnice konzultační linky každý pracovní den v čase 7:00 – 15:30 hod. – kontakty na ně jsou zde.

  Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 2021 -2022

  Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.

  Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

  Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně u kteréhokoliv pracoviště ÚP ČR. K tomuto účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.

  Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

  Rozhodnou částku pro výpočet nároků v období od 1.5.2021 do 30.4.2022 vyhlásilo MPSV sdělením č. 142/2021 Sb., a to 35 611 Kč. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí tedy v uvedeném období překročit za jeden měsíc částku 53 416 Kč (1,5 x 35 611).

  Kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb., kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků, jejich rozsah a další důležité informace se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR – viz tento odkaz. Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových nároků.

  Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO

  24.6.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na ONLINE školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO.
  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
  POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

  Přejít na přihláškový formulář

  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. Vám bude zpřístupněna webová stránka ALFA Školy, na které budete přímý přenos sledovat a obdržíte přihlašovací údaje na web ALFA Škola (pokud je již nemáte z předchozích školicích akcí).
  Na stránce školení najdete také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? Ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat a ulehčit si tak svou práci.

  CO SE DOZVÍTE?

  • Jak upravovat údaje v číselnících
  • Jak rozúčtovat mzdové položky
  • Dávkové pořizování dat
  • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
  • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
  • Jak upravovat formuláře smluv, platových výměrů
  • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
  • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
  • Odpovědi na Vaše otázky k programu

  NOVINKA! S ohledem na časté dotazy našich uživatelů na konzultační lince jsme se rozhodli do osnovy tohoto školení mimořádně zařadit také téma ELDP, hodinové dovolené, mimořádného příspěvku při nařízené karanténě/izolaci a další důležité informace související s legislativními změnami z poslední doby :-).

   

  Přihláškový formulář – školení 24. 6. 2021

  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na e-mail zadaný v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Důležité upozornění: Na školení je potřeba se přihlásit a uhradit školné nejpozději 24 hodin před zahájením výuky! Jen tak Vám budeme moci poslat včas přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola. Děkujeme za pochopení. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  22.6.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.
  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
  POTŘEBUJETE POUZE stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

  Přejít na přihláškový formulář

  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozIci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.

  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 22. 6. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)

  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.

  Přihláškový formulář – školení 22. 6. 2021

  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít