Archiv měsíce: Červenec 2020

 

Antivirus C – nejčastější dotazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách deset nejčastějších dotazů k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců a odpovědi na ně – viz tento odkaz.

Z těchto dotazů vybíráme např. dotaz č. 9 a odpověď na něj:

Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?

Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného. Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu za některé zaměstnance. 

Dotazy a odpovědi může MPSV průběžně doplňovat, proto doporučujeme uvedené webové stránky pečlivě sledovat.

Důležité upozornění:

Dne 15.7.2020 jsme požádali MPSV o odpověď na dotaz:

„Bude se zaměstnanec se 2 pracovními poměry, které zakládají účast na nemocenském pojištění, posuzovat ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2020 Sb. jako 1 nebo jako 2 zaměstnanci?“

Obdrželi jsme obratem tuto odpověď:

Každý pracovní vztah se posuzuje samostatně. U osoby se 2 pracovními poměry oznámil zaměstnavatel OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnaní z každého pracovního poměru zvlášť, zaměstnavatel má 2 zaměstnance. Započítávají se proto 2 zaměstnanci, pokud z obou zaměstnání v pracovním poměru je tato osoba účastna nemocenského pojištění.

Jste-li uživatelem mzdového a personálního programu AVENSIO Software a máte-li nárok na uplatnění programu Antivirus C, pak je postup velmi jednoduchý:

  1. Pomocí kontrolní sestavy 070903_Sociální pojištění – posouzení nároku na Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění) program vyhodnotí, zda se počet zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ atd.!) účastných nemocenského pojištění zjištěný ke konci měsíce v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 % a dále, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ, atd.!) za daný měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Kontrolní sestavu tiskněte až po zpracování mezd za příslušný měsíc! Ostatní podmínky pro uplatnění nároku musíte posoudit sami!
  2. Zapněte systémový parametr č. 66 (Parametry – Systémové – Výpočty – Sociální pojistné). Upozorňujeme, že se tento parametr po závěrce měsíce automaticky vypne, neboť je na vás, abyste v dalším měsíci znovu posoudili, zda nárok na prominutí pojistného je či není.  Po zapnutí parametru program provede automaticky přepočet dat a sám vyhodnotí, u kterých zaměstnanců spočítá snížený vyměřovací základ (VZ) zaměstnavatele a z něj pojistné 24,8 %. Může se totiž stát, že zaměstnanec bude mít vyšší VZ než 52 253 Kč, pak z částky nad pojistné 24,8 % odvede.
  3. Vytiskněte sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění), ke je vidět snížený VZ a z něj vypočtené pojistné 24,8 %.
  4. Správné hodnoty se samozřejmě také vyplní do Přehledu o výši pojistného (sestava 070400_Hlášení OSSZ – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění). Připomínáme, že se přehled od 1.7.2020 odevzdává výhradně v elektronické podobě (datový soubor PVPOJ20).
  5. Příslušnou položku v příkazu k úhradě pro odvod SP ručně upravovat nemusíte, program SP ze sníženého VZ zohlední sám.
  6. Ve všech ostatních sestavách, tj. např. v rekapitulaci úplné, rekapitulaci sociálního pojištění atd. se snížený VZ netiskne. Proto je vhodné, abyste si pro založení k těmto sestavám vytiskli výše zmiňovanou sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C. Toto se týká i výstupu do účetnictví.

Zápočtový list pro zaměstnance na DPP od 30.7.2020

S účinností od 30.7.2020 se na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb. mění, mimo jiné, ustanovení § 313 odst. 1, které se týká vydání potvrzení o zaměstnání, tj. tzv. zápočtového listu v případě ukončení dohody o provedení práce. Nově bude mít zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce pouze v případě, že dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění podle § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a dále, pokud byl z odměny z této DPP prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Tím má dojít ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.

Povinnost vydat zápočtový list při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zůstává po předmětné novele zákoníku práce beze změn, tj. zápočtový list vystaví zaměstnavatel vždy, bez ohledu, zda takové pracovněprávní vztahy byly nemocensky pojištěné či zda podléhaly exekučním srážkám.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Zápočtový list v programu AVENSIO vytisknete v menu: Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy pomocí sestavy 610111_O zaměstnání. Podrobnosti jak na to, se dočtete v dokumentu „Potvrzení a výkazy“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy, případně zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo pracovníkům konzultační linky. Rádi vám pomohou!

 

Kompenzační bonus pro dohodáře

Na konci června (29.6.2020) vláda schválila novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Nově by na kompenzační bonus (státní podporu) měli mít nárok i zaměstnanci pracující na DPČ nebo DPP, pokud byli účastni nemocenského pojištění, tzn. jednalo se o tzv. pojištěné dohody a kvůli koronaviru jim bylo znemožněno pracovat.

Částka kompenzační bonusu bude činit 350 Kč za 1 kalendářní den a bude náležet za období 12. března až 8. června 2020. Podmínkou nároku však mimo jiné bude, že dohodář pracoval na pojištěnou dohodu alespoň 4 z 6 měsíců před koronavirovou krizí, tj. v období od 1.10.2019 do 31.3.2020.

Peníze budou vyplácet finanční úřady, které začnou žádosti přijímat neprodleně po nabytí účinnosti novely zákona. K žádosti bude nutné doložit kopie příslušné dohody a mzdové listy, případně jiné odpovídající potvrzení zaměstnavatele. Projednání úpravy se předpokládá na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny zítra, tj. 10.7.2020, a to ve zrychleném legislativním procesu.

Více podrobností se dočtete v této tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít