Archiv měsíce: Březen 2020

 

Změna nezabavitelných částek od 7/2020

Jak jsme již informovali v blogovém článku z 16.3.2020 dojde od 04/2020 ke zvýšení nezabavitelných částek, a to díky zvýšení částky životního minima jednotlivce.

Další změna ve výpočtu exekučních/insolvenčních srážek bude od 1.7.2020, a to na základě nařízení vlády č. 62/2020 Sb. ze dne 17.2.2020, kterým se mění nařízení o nezabavitelných částkách č. 595/2006 Sb. tak, že se nezabavitelná částka na osobu povinného stanoví jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.860 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 6.502 Kč), tj. 3/4 z částky 10.362 Kč (3.860 + 6.502) = 7.771,50.

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/3 základní nezabavitelné částky, tj. 1/3 z 7.771,50 Kč = 2.590,50 Kč.

Tyto nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc červenec 2020.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tj. 20.724 Kč. Jedna třetina z této částky činí 6.908 Kč.

Shrnutí změny:

Nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Veškeré shora popsané změny jsou pro uživatele mzdového a personálního systému AVENSIO Software zahrnuty do verze 3.1.5.

 

Nouzový stav ČR a pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15.03.2020, o přijetí krizového opatření, bylo mimo jiné nařízeno, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru:

  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Čestné prohlášení nahrazující vstupní pracovnělékařskou prohlídku mají všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software k dispozici od dnešního dne v rámci verze 3.1.5.

Sestava s čestným prohlášením (460511_Česné prohlášení – krizové opatření) je uložena v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy – Lékařské prohlídky.

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště vytiskne program automaticky z osobních údajů karty zaměstnance; výkon činnosti, místo a den podpisu se vyplňuje v zadávacím okně sestavy.

Pro úplnost ještě uvádím, že na základě stejného vládního usnesení:

  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení shora uvedeného vládního opatření, předmětným čestným prohlášením nahradit zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví
  • není po dobu trvání nouzového stavu u zaměstnanců potřeba provádět periodické prohlídky podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.,
    o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Zvýšení nezabavitelných částek od 4/2020

Na základě nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima ze dne 17.2.2020 zveřejněném v Částce 26 Sbírky zákonů dne 5.3.2020, kterým se mimo jiné zvyšuje od 1.4.2020 životní minimum jednotlivce z 3.410 Kč na 3.860 Kč (viz blogový článek z 19.2.2020) dojde od stejného data k navýšení nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.860 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 6.502 Kč), tj. 2/3 z částky 10.362 Kč (3.860 + 6.502) = 6.908 Kč.

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.908 Kč = 1.727 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tj. 20.724 Kč. Jedna třetina z této částky činí 6.908 Kč.

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek bude obsahovat verze 3.1.5 mzdového a personálního programu AVENSIO Software s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc duben 2020.

Další změny v provádění srážek budou platit od 1.7.2020, a to na základě novely nařízení vlády č. 595/2006 Sb. Bližší informace se dozvíte v některém z příštích blogových článků.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít