Archiv měsíce: Říjen 2018

 

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2019 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2019.

Na základě Sdělení MPSV ze dne 11.10.2018 vydaného pod č. 237/2018 Sb. v částce 119 Sbírky zákonů dne 23.10.2018 bude v roce 2019 činit:

 • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 090 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 635 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 270 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2019:

 • první redukční hranice = 190,75 Kč (0,175 x 1 090 Kč),
 • druhá redukční hranice = 286,13 Kč (0,175 x 1 635 Kč),
 • třetí redukční hranice = 572,25 Kč (0,175 x 3 270 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2019 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že jsou redukční hranice odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2019 jde o vyměřovací základ za rok 2017) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2019 stanoveny nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018 zveřejněným v částce 107 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

Pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění v roce 2019

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví sazbou 28 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je podle ustanovení § 5c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny „průměrné mzdy“ platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.

Za „průměrnou mzdu“ se pro tyto účely považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se „průměrná mzda“ zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ, tj. VVZ za rok 2017 = 30 156 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0843 (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018) → průměrná mzda v roce 2019 po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 32 699 Kč. Jedna čtvrtina průměrné mzdy v roce 2019 = 8 174,75 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 8 175 Kč.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2019 tedy bude činit 28 % (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 589/1992 Sb.) z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2019, tj.  2 289 Kč (28 % z 8 175). Pro srovnání uvádím, že v roce 2018 je nejnižší měsíční pojistné 2 099 Kč, v roce 2017 bylo 1 977 Kč.

Podrobné informace k účasti občanů na dobrovolném pojištění se dozvíte například na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – viz tento odkaz.

Významné změny v důchodovém pojištění od 1.1.2019

Zákonem č. 191/2018 Sb. ze dne 22.8.2018, zveřejněným v částce 93 Sbírky zákonů, byl novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Změna spočívá zejména ve schválení dvou důležitých opatření ve prospěch důchodců s účinností od 1.1.2019, a to:

1) zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy

2) zvýšení důchodu o 1.000,- Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 85 let a o 2.000,– Kč měsíčně ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 100 let.

Nařízením vlády č. 212/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným v částce 107 Sbírky zákonů, se s účinností od 1.1.2019 zvyšují příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2019 o 3,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným také v částce 107 Sbírky zákonů a účinným dnem 1.1.2019, se stanoví:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30.156,– Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, který činí 1,0843,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 14.388,– Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 130.796,– Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3.270,– Kč,
 • že důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že se základní výměra zvyšuje o 570 Kč (tj. na 3.270,– Kč) a procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

zdroj: www.mpsv.cz

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít