Archiv měsíce: Červen 2017

 

Informace Finanční správy k novému „daňovému balíčku“

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k zákonu č. 170/2017 Sb. ze dne 4.4.2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Zákon byl zveřejněn v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017 – viz tento odkaz. Byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, platí výklad, že zákon nabude účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1. července 2017.

Konkrétně dochází k novele těchto „daňových“ zákonů:

  • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • zákona č. 280/2009, daňového řádu.

Novelou také dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Důležité je seznámit se se všemi přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb., ze kterých vyplývá, jakého období se vždy ta která konkrétní změna týká.

Předmětný dokument Finanční správy poskytuje základní přehled o nejdůležitějších změnách a je rozdělen do několika částí:

Informace k novele zákona o daních z příjmů:

I. Změny na dani z příjmů právnických osob

II. Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

III. Změny na dani z příjmů fyzických osob 2017 (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě – viz blogový článek z 19.6.2017)

IV. Další změny daně z příjmů fyzických osob s účinností od roku 2018 (např. slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P, zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu)

V. Nejvýznamnější změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (např. rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou, rozšíření možnosti zpracovávat a uchovávat daňové prohlášení i v elektronické podobě)

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o správních poplatcích

 

Celý obsah dokumentu si můžete přečíst zde.

Ukončení studia a sociální pojištění

Mnoho studentů středních a vysokých škol, kteří v těchto dnech ukončili anebo ukončí studium, se zajímá, zda a případně od kdy musí odvádět pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“). Odpověď na tuto otázku však nemůže být jednoznačná, neboť záleží na konkrétní situaci:

Pokud absolvent po ukončení studia nezahájí výdělečnou činnost, nemá povinnost odvádět pojistné (a to bez ohledu, zda bude či nebude veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání). Má však možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Jestliže absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, odvádí za něj pojistné zaměstnavatel (a plní další povinnosti s tím související – např. zasílá do evidence České správy sociálního zabezpečení oznámení o nástupu do zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění, …). Toto neplatí v případě, že se jedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu (ať již např. na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti), kdy příjem za kalendářní měsíc nedosahuje 2.500,– Kč a dále o činnost konanou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč.

V případě zahájení podnikání, které je hlavní samostatnou výdělečnou činností, je nutné toto oznámit Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle trvalého bydliště. Vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná.

S konkrétními dotazy týkající se odvodu pojistného na sociální zabezpečení nebo např. důchodového a nemocenského pojištění poradí odborní zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení – kontakty naleznete zde.

Související právní předpisy

Důchodové pojištění, nemocenské pojištění zaměstnanců, sociální zabezpečení OSVČ atd. je upraveno těmito právními předpisy (odkazy směřují na Portál veřejné správy):

zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

vyhláškou č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění,

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

 

zdroj: www.cssz.cz

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od roku 2017

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 170/2017 Sb.  zveřejněným v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017, dochází mimo jiné ke zvýšení daňového zvýhodnění podle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na:

  • druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně

(z 1 417 Kč na 1 617 Kč měsíčně),

  • třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně

(z 1717 Kč na 2 017 Kč měsíčně).

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (tj. zaměstnanec u zaměstnavatele), pak se zvýšené daňové zvýhodnění použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017.

Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (tj. za měsíce leden až červen 2017 včetně) bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017případně v daňovém přiznání za rok 2017.

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v letech minulých, tj. 1 117 Kč měsíčně a 13 404 Kč ročně.

Přehledná tabulka srovnání výše daňového zvýhodnění v roce 2015, 2016 a 2017:

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

Poznámka pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software: Uvedená legislativní změna bude zahrnuta do verze programu 2.9.9, kterou si budou moci uživatelé stáhnout ze Zákaznické zóny MOJE ALFA na webových stránkách společnosti Alfa Software, s.r.o. ve druhé polovině tohoto týdne.

Předmětná verze bude obsahovat také mimo jiné změny v tarifních tabulkách účinné od 1.7.2017, a to na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provedené nařízením vlády č. 168/2017 Sb. zveřejněným dne 13.6.2017 v částce 60 Sbírky zákonů.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít