Archiv měsíce: Květen 2017

 

Zdravotní pojištění – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.1.2018

Nařízením vlády č. 140/2017 ze dne 10.4.2017 uveřejněným v částce 50 Sbírky zákonů dne 12.5.2017 se s účinností od 1. ledna 2018 stanovuje vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč za kalendářní měsíc. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 363 Kč ze současných 6 814 Kč (viz nařízení vlády č. 181/2016 Sb.).

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena jeho aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu za posledních 10 let:

Ukončení e-Podání NEMPRI 2015

Na základě sdělení České správy sociálního zabezpečení byl provoz služby NEMPRI 2015 ukončen k 30.4.2017 a je plně nahrazen službou NEMPRI 2016, tj. novější verzí e-podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Pokud odešlete Přílohu starší verzí, tj. NEMPRI 2015, objeví se chybová hláška „Byla použita neaktuální verze e – Podání (datové věty)“.

Připomínám v této souvislosti, že Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu.

V případě dočasné pracovní neschopnosti se žádostí rozumí IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, u žádosti o ošetřovné pak I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), u peněžité pomoci v mateřství se dávka uplatní tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství a v případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tiskopisem Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat příslušné OSSZ. Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena).

Všeobecné zásady pro vyplňování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím e-Podání jsou k dispozici zde.

Tiskopis Přílohy můžete jednoduše vyplnit a odeslat pomocí ePortálu ČSSZ. Je také možné využít načtení datového *.xml souboru, který jste si dříve uložili do svého PC.

Pro uživatele programu AVENSIO Software:

Mzdový a personální program AVENSIO Software samozřejmě umožňuje vytvoření datové věty pro elektronické odeslání Přílohy – více informací naleznou všichni jeho uživatelé v nápovědě – viz dokument „Příloha k žádosti o nemocenskou dávku“ uložený v menu Hlavní okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít