Archiv měsíce: Červen 2016

 

Podporujeme – výtvarná a fotografická soutěž pro děti ze ZŠ Janovice nad Úhlavou

Masarykova základní škola v Janovicích nad Úhlavou slaví v letošním roce významné jubileum,

a to 90. výročí svého vzniku.

V rámci oslav proběhl mimo jiné dne 28. ledna školní ples – první v historii školy a také dne 19. května školní akademie. Každá třída si na akademii připravila vystoupení a zároveň se podílela na výzdobě janovické sokolovny, kde celá akce probíhala.

V průběhu akademie byly vyhlášeny výsledky výtvarné a fotografické soutěže, která se tematicky také vztahovala k výročí školy, kdy žáci měli za úkol namalovat školu tak, jak ji vidí oni sami a pořídit vlastní fotku se školou, tzv. selfie.  Jsme rádi, že jsme mohli poskytnutím věcných darů pro autory nejlepších prací tuto soutěž podpořit!

Oslavy však ještě neskončily. 1. září se bude konat připomenutí prvního otevření janovické základní školy, na které jsou zváni všichni bývalí zaměstnanci a žáci školy. V sobotu 3. září budou oslavy završeny sportovním dnem.

Školní akademie1 Školní akademie2 Školní akademie3 Školní akademie4

http://www.zsjanovice.cz/zsjanovice/

http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=13013&burl

 

Rodičovská dovolená x rodičovský příspěvek

Stále častěji se já a moje kolegyně z konzultační linky setkáváme s dotazy našich zákazníků – uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software – ohledně rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku.

V praxi mnohokrát dochází k chybnému spojení rodičovské dovolené s dobou, po kterou lze čerpat rodičovský příspěvek. Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl?

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou upravuje zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 196 až 198.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen rodičovskou dovolenou poskytnout zaměstnankyni (matce dítěte) po skončení mateřské dovolené a zaměstnanci (otci dítěte) od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký si požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin dítěte). Po dosažení uvedeného věku tak již zaměstnavatel není povinen poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci pracovní volno, neboť na něj již ze zákona není právní nárok.

V žádosti o rodičovskou dovolenou (zákon nevyžaduje písemnou formu) by měli zaměstnanec/zaměstnankyně vymezit dobu jejího čerpání. V opačném případě se má za to, že bude čerpána až do 3 let věku dítěte, tedy až do uplynutí zákonem stanovené maximální doby jejího trvání.

Nastoupí-li zaměstnanec/zaměstnankyně k výkonu práce v pracovněprávním vztahu, v němž je rodičovská dovolená čerpána, znamená to vždy její ukončení. Je však možné, aby po dobu rodičovské dovolené vykonávali práci pro jiného, případně pro téhož zaměstnavatele v rámci dalšího pracovněprávního vztahu. Půjde-li o téhož zaměstnavatele, nesmí se však jednat o výkon prací stejného druhu (viz § 34b odst. b) zákoníku práce).

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR. O dávku se žádá na Odboru státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP podle místa trvalého bydliště žadatele. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220.000,– Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje, zda žadatel pracuje či nikoliv. Jeho příjem není sledován. Podstatné je, aby rodič, který dávku pobírá, zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (např. svěřením dítěte babičce, najmutím si chůvy, využitím předškolního zařízení).

Více informací vč. výčtu podmínek osobní celodenní péče, stanovení výše příspěvku ve vazbě na denní vyměřovací základ, formuláře apod. naleznete např. na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV nebo na webových stránkách MPSV.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že čerpání rodičovské dovolené není vázáno na poskytování rodičovského příspěvku a naopak.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zadejte rodičovskou dovolenou dokladem na pracovním poměru zaměstnankyně/zaměstnance:

Avensio - RD

V kontrole dat (výsledek je možné zobrazit jak na kartě zaměstnance, tak v okně Hlavní nabídky ve Zpracování) program informuje o končícím vynětí, a to jak v měsíci skončení, tak jeden měsíc předem:

Avensio - KD

Pro splnění oznamovací povinnosti v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tj. za účelem oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem – nástup na rodičovskou dovolenou, začátek pobírání rodičovského příspěvku (kód „M“); ukončení rodičovské dovolené, ukončení pobírání rodičovského příspěvku (kód „U“) využijte menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Avensio - HOZ

Nezapomeňte tuto skutečnost také uložit na osobních údajích karty zaměstnance – oblast „Zdravotní pojištění“ – pole „Úleva na ZP“.

Avensio - úleva ZP

 

Školení Začínáme s programem AVENSIO v Klatovech

19.9.201620.9.2016

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V pondělí a úterý 19. 9. a 20. 9. 2016 vždy od 9:30 do 13:45 hod.

KDE? V KLATOVECH, sídlo ALFA Software, Pražská 22, mapa

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení v Klatovech činí 2.420,- Kč/osobu vč.DPH (2.000,- bez DPH)

Srdečně zvou lektorky školení Milada Kučerová a Martina Krhounová

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 12. 9. 2016.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy

Zdravotní pojištění – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.1.2017

Dnes, tj. 9.6.2016, byla rozeslána částka 69 Sbírky zákonů, která mimo jiné obsahuje nařízení vlády č. 181/2016 ze dne 30.05.2016.

Uvedené nařízení stanovuje s účinností od 1. ledna 2017 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6814 Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 370 Kč ze současných 6444 Kč (viz nařízení vlády č. 158/2015 Sb.).

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.

Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají OSVČ a ani žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena aktualizace programu.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít