Archiv měsíce: Duben 2016

 

Výdělečná činnost při pobírání starobního důchodu

V dnešním blogovém článku se můžete seznámit s možnostmi výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. Naleznete v něm odpovědi na otázky, zda a kolik si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jakou práci můžete a naopak nemůžete vykonávat.

Určitá omezení totiž platí pro příjemce tzv. předčasného starobního důchodu, a to až do doby, než dosáhnou důchodového věku. Není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Pokud začnete takovou výdělečnou činnost vykonávat, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit plátci předčasného starobního důchodu a výplata tohoto důchodu nenáleží. Určité možnosti přivýdělku tu však jsou – můžete vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2500 Kč za měsíc a také můžete vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce, pokud výše výdělku nepřesahuje částku 10000 Kč, anebo můžete podnikat v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (v letošním roce = 64813 Kč).

Od data, kdy dosáhnete důchodového věku, pro Vás platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce a můžete si souběžně s pobíráním starobního důchodu vydělávat bez omezení. To znamená, že můžete pracovat v pracovním poměru (na dobu určitou i neurčitou), vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně i podnikat.

Odchod do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. Dosažení důchodového věku a splnění podmínek nároku na důchod není ani důvodem pro skončení výdělečné činnosti. Můžete nadále pracovat nebo podnikat bez pobírání důchodu, nebo pracovat a zároveň důchod pobírat, a to buď v plné, nebo poloviční výši (tuto druhou možnost však lidé příliš nevyužívají).

Pokud budete pobírat starobní důchod v plné výši a přitom vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Takové zvýšení se však neprovádí automaticky, ale musíte si o něj požádat prostřednictvím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení nebo přímo na České správě sociálního zabezpečení.

Pokud se rozhodnete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a pobírat starobní důchod v poloviční výši, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Také o toto zvýšení si musíte požádat a současně sdělit datum, od kdy požaduje opět důchod vyplácet v plné výši.

Pokud byste důchod nepobírali a vykonávali po dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se tedy procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti).

zdroj: www.cssz.cz

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení, pomocí které se můžete rychle a snadno zorientovat v pojmech z oblasti:

 • důchodového a nemocenského pojištění,
 • sociálních dávek,
 • zaměstnanosti,
 • sociálních služeb.

Naleznete ji na těchto webových stránkách: http://slovnik.mpsv.cz/.

Slovník není určen jen odborníkům, poslouží určitě i laické veřejnosti. Nenahrazuje však platnou právní legislativu, proto je přesné informace hledat v příslušných právních předpisech.

Tištěná verze slovníku je k dispozici v budově MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR a také v klientských centrech České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Ve slovníku můžete vyhledávat několika způsoby:

 1. zadáním klíčového slova nebo fráze do vyhledávacího pole v horní části stránky
 2. podle počátečního písmene.
 3. kliknutím na některou z těchto kategorií (řazeno abecedně):

dávky hmotné nouze, dávky pro osoby zdravotně postižené, důchodové pojištění, lékařská posudková služba, mezinárodní koordinace soc. zabezpečení, náhradní rodinná péče, nemocenské pojištění, příspěvek na péči, sociálně-právní ochrana dětí, sociální služby, státní sociální podpora, zaměstnanost a životní a existenční minimum.

Například, hledáte-li vysvětlení pojmu „Evidenční list důchodového pojištění“, můžete použít tyto možnosti (obrázky zvětšíte kliknutím na ně):

1. zapište hledaná slova do vyhledávacího pole

ELDP_1

2. klikněte na tlačítko s písmenem „E“

ELDP_2

3. rozklikněte kategorii „důchodové pojištění“

ELDP_3

A výsledek?

ELDP_výsledek

Povinnosti vůči ZP při přiznání důchodu

Ve zdravotním pojištění má pojištěnec vůči „své“ zdravotní pojišťovně celou řadu povinností (viz § 10 a § 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Jednou z nich je povinnost oznámit ve lhůtě 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné. Jinými slovy se jedná o oznámení, že má pojištěnec nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Pokud je tato skutečnost známa zaměstnavateli, oznámení je povinen provést právě zaměstnavatel. Pokud však zaměstnanec zjistí, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil (např. dotazem u svého zaměstnavatele nebo na zdravotní pojišťovně), pak má oznamovací povinnost on sám.

Za poživatele důchodu se pro účely zdravotního pojištění považuje podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění osoba, které byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů ČSFR a po 31. prosinci 1992 podle předpisů ČR, nebo i podle předpisů SR, ovšem jen pokud byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území společného státu. Za poživatele důchodu se považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

Ve shora uvedených případech se jedná o důchody podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

 • starobní
 • invalidní
 • vdovský, vdovecký,
 • sirotčí.

Nárok na platbu pojistného od státu má poživatel důchodu od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je mu důchod rozhodnutím odejmut. Za takovou osobu platí stát zdravotní pojišťovně od 1. ledna 2016 pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (tj. 13,5% z vyměřovacího základu 6 444,– Kč) – viz § 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění a nařízení vlády č. 158/2015 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

Jaké formuláře pro nahlášení změny zdravotní pojišťovně použít?

Pokud bude skutečnost, že se stal poživatelem důchodu, hlásit sám pojištěnec, použije k tomu příslušný formulář (např. u VZP ČR „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, u ZPMV ČR. „Oznámení pojištěnce o změně údajů“).

Pokud takovou skutečnost bude hlásit zaměstnavatel pojištěnce, použije formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ a do kódu změny vyplní „D“.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software můžete samozřejmě formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pohodlně zpracovat, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny. Formulář lze jak vytisknout, tak zpracovat pro následné elektronické odeslání.

V této souvislosti závěrem připomínám všem uživatelům uvedeného programu, že se zařazení zaměstnance do státní kategorie z důvodu přiznání důchodu eviduje na jeho osobní kartě – záložka „Osobní údaje“ – oblast „Zdravotní pojištění“ – pole „Úleva na ZP“.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít