Archiv měsíce: Listopad 2015

 

Způsoby zrušení DPP od 1.10.2015

Zaznamenali jste změnu v zákoníku práce (dále jen „ZP“) týkající se možností zrušení dohody o provedení práce?

Do 30.9.2015 upravoval uvedený právní předpis jen způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti.

Na základě novelizace ZP provedené zákonem č. 205/2015 Sb. platí od 1.10.2015 podle ustanovení § 77 odst. 4 ZP, že:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Pro úplnost připomínám, že již od 1.1.2014 platí podle ustanovení § 77 odst. 5 ZP, že zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle předchozí věty se vyžaduje přivolení soudu.

Podle ustanovení § 77 odst. 6 ZP dále platí, že zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 

 

AVENSIO pro pokročilé PRAHA – zaměřeno na zdravotnické organizace a poskytovatelé soc. služeb

18.11.2015

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele programu AVENSIO Software do PRAHY, které je zaměřené na specifika zdravotnických organizací a poskytovatelů sociálních služeb.

KDY? ve čtvrtek 18. 11. 2015 od 9 do 15:30 hodin

KDE? Praha 5 – Smíchov, počítačová učebna Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, ulice U Santošky 17, mapa

Podrobnosti o školení pro pokročilé.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

VŠMVV

Žádost zaměstnankyně o peněžitou pomoc v mateřství

Základní informace:

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) je jednou z dávek nemocenského pojištění. Jejím cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní zaměstnankyni v okamžiku, kdy kvůli mateřství krátkodobě ztratí výdělek. Vyplácí ji okresní správa sociálního zabezpečení.

Další informace, a to zejména ohledně podmínek nároku na PPM, doby poskytování PPM a výpočtu se dozvíte zde.

Nárok na PPM uplatňuje těhotná zaměstnankyně (zaměstnankyně, která porodila) tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ji vydá ošetřující lékař (tj. gynekolog, u něhož je v předporodní péči).

části A tiskopisu potvrdí lékař předpokládaný den porodu. Den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství vyplní zaměstnankyně v části B tiskopisu.

Poté žádost o peněžitou pomoc v mateřství doplněnou o další důležité údaje předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli. Ten k žádosti přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a případně podklady pro provádění srážek z dávek a odešle je neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pro úplnost uvádím, že podle ustanovení § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, mimo jiné, také po dobu mateřské dovolené. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni podle ustanovení § 195 odst. 1 zákoníku práce mateřská dovolené po dobu 28 týdnů (porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, pak jí přísluší mateřská dovolená po dobu 37 týdnů). Další podmínky pro čerpání mateřské dovolené stanoví zákoník práce v § 195 odst. 2 až odst. 5, dále v § 197 a § 198.

Program AVENSIO Software:

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software vytisknete přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění takto:

Nejprve v okně pracovního poměru uložte vynětí zaměstnankyně z evidenčního stavu z důvodu mateřské dovolené:

Bez názvu

Program automaticky na záložku Nemocenské karty zaměstnankyně vygeneruje doklad se mzdovým kódem 661_Mateřské dávky a dále doklad se mzdovým kódem 666-Nemoc OSSZ. Po otevření dokladu 666-Nemoc OSSZ a potvrzení tlačítka Příloha k žádosti můžete Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění editovat, vytisknout, uložit do souboru ve formátu *.pdf nebo označit pro její následné elektronické odeslání:

Bez názvu1

Pro elektronické zpracování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění zvolte menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Přílohy k žádostem o dávky.

Více informací naleznou všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentech Záložka Nemocenské a Příloha k žádosti o nemocenskou dávku – viz menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance nebo se mohou obrátit na své obchodní zástupce či pracovnice konzultační linky firmy Alfa Software, s.r.o.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít