Archiv měsíce: Leden 2015

 

Školkovné = daňová sleva za umístění dítěte

Připomínám všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že novou „roční“ slevu na dani za umístění dítěte podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze uplatnit již za zdaňovací období roku 2014, a to v rámci

 • ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele
 • daňového přiznání u finančního úřadu

Podmínky této slevy na dani, tj. tzv. školkovného jsou specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů:

 • Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období (mimo stravného) v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů.
 • Slevu lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
 • Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

 • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2014 maximálně do výše 8500 Kč.
 • Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů obsahovat:

 • jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
 • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uplatnění slevy u zaměstnavatele

Uplatnění slevy v daňovém přiznání

Více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz.

Školení pro pokročilé ve Žďáru nad Sázavou

3.2.2015

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software do Žďáru nad Sázavou, které se pro velký zájem koná také v úterý 3. února 2015 od 8:00 do 16 hodin v počítačové učebně ve 4. základní škole (počítačová učebna v suterénu), Švermova ulice 4, Žďár nad Sázavou.

Školit bude tým ALFA SOFTWARE, s.r.o. ve složení Mirka Heidlbergerová – Jan Huspek, kteří k vaší spokojenosti vedli tuto akci již v loňském roce. Malé občerstvení zajištěno.

Cena jednodenního školení je stanovena na 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč vč. DPH za osobu..

Máte-li o školení zájem, KONTAKTUJTE prosím našeho obchodního zástupce pana RNDr. Pavla Černého, kontakt: tel.: 566 622 271, gsm: 604 894 587 nebo e-mail: Pc01@c-box.cz.
Děkujeme a těšíme se na setkání 3. 2. ve Žďáru.

Školení pro pokročilé ve Žďáru nad Sázavou

2.2.2015

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software do Žďáru nad Sázavou, které se koná v pondělí 2. února 2015 od 8:00 do 16 hodin v počítačové učebně ve 4. základní škole (počítačová učebna v suterénu), Švermova ulice 4, Žďár nad Sázavou.

Školit bude tým ALFA SOFTWARE, s.r.o. ve složení Mirka Heidlbergerová – Jan Huspek, kteří k vaší spokojenosti vedli tuto akci již v loňském roce. Malé občerstvení zajištěno.

Cena jednodenního školení je stanovena na 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč vč. DPH za osobu..

Máte-li o školení zájem, KONTAKTUJTE prosím našeho obchodního zástupce pana RNDr. Pavla Černého, kontakt: tel.: 566 622 271, gsm: 604 894 587 nebo e-mail: Pc01@c-box.cz.
Děkujeme a těšíme se na setkání 2. 2. ve Žďáru.

Jak správně platit daň finančnímu úřadu

Úvodem si připomeňme, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Soustava územních finančních orgánů (tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem) zanikla na konci roku 2012 a byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří:

 • Generální finanční ředitelství,
 • Odvolací finanční ředitelství,
 • 14 finančních úřadů a
 • Specializovaný finanční úřad.

Na základě zákona o Finanční správě ČR je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (s působností na celém území České republiky).

Pro správné placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z:

 • předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen)
 • matrikové části (jednoznačně určuje finanční úřad)
 • kódu banky 0710 (směrový kód České národní banky, u které mají finanční úřady vedeny účty).

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou.

Seznam předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní a čísla matrik lze dohledat na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daně a pojistnéPlacení daní – viz tento odkaz.

Podotýkám také, že v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákonem o Finanční správě ČR, byly v České národní bance zrušeny ke dni 31. 12. 2012 veškeré bankovní účty všech shora zmiňovaných 199 rušených finančních úřadů. K datu 01.01.2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od uvedeného data po dobu dvou let (tj. od 01.01.2013 do 31.12.2014) automaticky převáděla platby chybně zaplacené na již zrušené původní bankovní účty na nové nástupnické bankovní účty finančních úřadů.

Jelikož se ale dnem 01.01.2015 definitivně původní účty ruší, nebude ČNB platby poukázané po tomto datu převádět, ale vrátí je zpět daňovému subjektu. Tím tedy nebude jeho daňová povinnosti splněna.

 

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Od 1. ledna letošního roku platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

 • přihlášky k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání,
 • hlášení a vyúčtování

učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou.

 

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to prostřednictvím:

 • aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) – tato aplikace je dostupná na www.daneelektronicky.cz

– s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo

– podepsaná uznávaným elektronickým podpisem

 • datové schránky.

Za nedodržení povinné elektronické formy uloží správce daně pokutu ve výši 2.000,– Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,– Kč.

zdroj: www.financnisprava.cz

Důležité související předpisy:

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

vyhláška č. 212/2012 Sb. o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu

vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Bližší informace jsou samozřejmě dostupné na webových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Odpovědi na časté dotazy, návody, průvodce aplikací EPO apod. najdete na http://epodpora.mfcr.cz.

 

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít