Archiv měsíce: Říjen 2014

 

POKROČILÍ PLZEŇ

24.2.2015
8.0016.00

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele programu AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 24. 2. 2015 od 8 do 16 hodin

KDE? V počítačové učebněStřední školy informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G, PLZEŇ.

CENA 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.

PŘIHLÁŠKA

Podrobnosti o školení.

Na setkání s Vámi v Plzni se těší tým lektorů ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Střední škola informatiky - školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software

Školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software

25.11.2014
8.0016.00

Zveme Vás na LISTOPADOVÉ ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 25. 10. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE? Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlášku najdete na této stránce.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH. Těšíme se na vás v Klatovech!

Změna tarifních platů státních zaměstnanců od 1.11.2014

Vláda České republiky projednala a schválila na své schůzi ve středu 15. října 2014 návrh na zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců (např. učitelů, pracovníků úřadů, hasičů, policistů, vojáků z povolání apod.) o 3,5 % (tj. v průměru o 650,– Kč), a to od 1. listopadu 2014. Jedná se o nejvyšší nárůst platů zaměstnanců v této oblasti po pěti letech – od posledního plošného zvýšení tarifů v roce 2009.

Od 1. ledna 2015 budou dále zvýšeny platy policistům a hasičům, a to o dalších 1,5 %.

Plánuje se další opatření týkající se zvyšování platů, a to u lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Platy těchto zaměstnanců nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, prostředky na ně jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015. Platy zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách by se proto měly zvýšit až od 1. ledna 2015, a to o 5 %.

 Ve spojitosti s novelizací tzv. tarifních tabulek dochází k úpravě možnosti užití zvláštního způsobu určení platového tarifu. Současný široký rámec je zúžen do podoby před rokem 2011 a nadále se bude vztahovat pouze na zaměstnance:

  • v nižších platových třídách,
  • u nichž s přibývajícími léty praxe nedochází ke zvýšení výkonnosti,
  • poskytovatele zdravotních služeb.

Tato úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které se zkušeností roste výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.

Zdroj:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-platy-statnich-zamestnancu-se-navysi-uz-od-1–listopadu–123486/

http://www.mpsv.cz/files/clanky/19373/TZ_151014a.pdf

Důležité upozornění: Aktuální legislativní změny budou zahrnuty do další verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software číslo 2.8.3, která bude všem uživatelům k dispozici nejpozději poslední říjnový týden tak, aby mohli svým zaměstnancům, kterých se změna týká, vyhotovit a předat nejpozději 1. listopadu 2014 nový platový výměr (viz ustanovení § 136 odst. 2 zákoníku práce).

Komunální a senátní volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí, městských obvodů a částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a dále volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (tedy pouze v některých volebních obvodech) se uskuteční dnes, tj. 10. říjnaod 14.00 do 22.00 hodin a zítra, tj. v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. V případě konání 2. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 17. října a v sobotu 18. října 2014.

Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. ze dne 12.06.2014

Nároky členů okrskové volební komise

Podle ustanovení § 62 zákona č. 491/2001 Sb.  a § 82 zákona č. 247/1995 Sb. má člen okrskové volební komise (dále jen „OVK“) nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Zaměstnavatel člena OVK (který byl v nezbytně nutném rozsahu uvolněn ze zaměstnání) se tedy může následně obrátit na příslušný obecní, resp. městský úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy/platu.

Zvláštní odměna a náhrada ušlého výdělku

Podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., přísluší za výkon funkce při volbách do zastupitelstev obcí zvláštní odměna:

členovi OVK ve výši 1.300,– Kč,

zapisovateli OVK ve výši 1.500,– Kč,

předsedovi OVK ve výši 1.600,– Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR, zvyšuje se odměna za výkon funkce předseda a člena okreskové volební komise o 400 Kč, v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a ustanovení § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb. přísluší členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,– Kč za hodinu, nejvýše však 340,– Kč za den.

Podle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a ustanovení § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb. , vyplatí shora uvedenou odměnu a případnou paušální náhradu ušlého výdělku obecní úřad, městský úřad, … do 30 dnů po ukončení činnosti OVK.

Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí (viz ustanovení § 52 zákona č. 491/2001 Sb.), resp. patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Senátu Státní volební komisí (viz ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.).

V případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Odvody z odměn členů OVK

Zdravotní pojištění

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Sociální pojištění

Od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové volebních komisí, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2014 je rozhodný příjem 2.500,– Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb.).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne rozhodný příjem 2.500,– Kč, anebo tuto hranici dosáhne součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.

Daň

Odměna člena OVK je zdaňována podle ustanovení § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Z odměny bude odvedena vždy zálohová daň, neboť srážková daň se od 01.01.2014 vybírá pouze z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do měsíční výše 10.000,– Kč při nepodepsaném daňovém prohlášení (a u autorských honorářů do 10.000,– Kč měsíčně).

Poznámka: Pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software je k dispozici dokument obsahující mimo jiné doporučený postup při zadávání odměn členů OVK v tomto programu: Komunální a senátní volby z pohledu mzdové účetní 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít