Informativní list důchodového pojištění

 

Jednou za čas (řádově jednou za pár let) je vhodné požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „informativní list“).

Tento informativní list obsahuje totiž přehled:

  • dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, která má ČSSZ k dispozici
  • vyměřovacích základů a vyloučených dob od roku 1986.

Žádost o zaslání informativního listu se podává na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08  Praha 5, a to buď písemně, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou prostřednictvím datových schránek.

Žádost musí obsahovat tyto údaje o žadateli:

  • – rodné číslo
  • – jméno, příjmení a rodné příjmení
  • – adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán.

Informativní list zasílá ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti, a to v souladu s ustanovením § 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Každý má právo na zaslání informativního listu jedenkrát za kalendářní rok.

Proč je vhodné nechat si zasílat informativní list od ČSSZ?

Občan, který si totiž v dostatečném předstihu požádá o informativní list, má poté dostatek času doložit chybějící dobu pojištění. V praxi se stává, že někteří zaměstnavatelé nesplní řádně své povinnosti (např. odesílat ČSSZ každý rok evidenční list důchodového pojištění), nebo došlo k nějaké nepřesnosti a evidence dob pojištění, kterou má ČSSZ k dispozici, je odlišná od skutečnosti. Může např. chybět doba zaměstnání nebo doba studia. Tyto skutečnosti mají přitom důležitý vliv na výpočet starobního důchodu. Včasným zjištěním nesrovnalostí tak lze v budoucnu předejít bezdůvodnému vypočítání nižšího důchodu. Nesouhlasí-li údaje se skutečností, je nutné obrátit se na místně příslušnou OSSZ a chybějící dobu pojištění doložit.  Například chybí-li doba pojištění v zaměstnání, lze ji doložit pracovní smlouvou nebo tzv. zápočtovým listem. Pokud chybí doba studia, je nutné doložit doklady o studiu či vyučení (např. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).

Prokáže-li občan dodatečně doby pojištění (s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil), doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu, ČSSZ vyhotoví do 90 dnů ode dne doručení žádosti nový informativní list. Tato povinnost ČSSZ neplatí, předloží-li občan doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku předcházejícího. Nebudou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se nevyhotoví a předložené doklady se ve stejné lhůtě vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací.

Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává příslušná okresní, v Praze Pražská, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení – kontakty naleznete zde.

Další informace ohledně informativního listu naleznete zde.

A co Vy? Už jste si někdy požádali o zaslání informativního listu. Jaké máte zkušenosti s prokazováním chybějících dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění? Napište nám je do komentáře pod článek. Děkujeme!

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít