Archív měsíce: Únor 2015

 

Finanční správa ČR – aktuálně k elektronické komunikaci

Finanční správa ČR – aktuálně k elektronické komunikaci

tiskové zprávy Finanční správy ČR (dále jen „FS“) ze dne 24.02.2015 vyplývá, že FS bude po přechodné období roku 2015 přijímat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle nově platného ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu také podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, avšak následně potvrzená do 5 dnů buď písemně (např. formou e-tiskopisu) nebo ústně do protokolu nebo dále uvedenými způsoby.

Jak jsem již informovala ve svém blogovém článku ze dne 05.01.2015, platí od 1. ledna letošního roku, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

 • přihlášky k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání,
 • hlášení a vyúčtování,

učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou, která musí být:

 • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo
 • odeslaná prostřednictvím datové schránky, nebo
 • odeslaná s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Podání učiněné datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo bez ověřené identity podatele s využitím tzv. e tiskopisu pro dodatečné potvrzení podání tedy ze zákona není možné.

Jak se uvádí v předmětné tiskové správě FS, s ohledem na tu skutečnost, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude FS po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, ale následně potvrzená do 5 dnů například formou e-tiskopisu.

Bližší informace k dané problematice můžete nalézt na internetové stránce FS – viz tyto odkazy:

Finanční správa umožní po přechodné období činit povinné elektronické podání podle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu

Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu.

Poznámka pod čarou:

Připomínám, že termín pro elektronické odeslání vyúčtování

 • daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014 je do 20. března 2015
 • daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2014 je do 1. dubna 2015
 • pojistného na důchodové spoření za rok 2014 je také do 1. dubna 2015.

 

Jarní SEMINÁŘ 2015

21.4.201522.4.2015

Zveme Vás na na tradiční Jarní seminář
„MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKA 2015 V PRAXI“

Lektoři: Ing. Hajšmanová, odborník na daně z příjmů, JUDr. Šubrt – specialista na pracovní právo a Z. Křížek – mzdové účetnictví v praxi. Program JARNÍHO SEMINÁŘE 2015

Termín a místo konání: 21. – 22. dubna 2015, Kulturní dům Družba Klatovy.

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

Co je cílem semináře?
Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které potřebují pro svou práci v roce 2015. Zaměřeno na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi.

Cena
Účastnický poplatek tohoto dvoudenního semináře činí pro 1 osobu 2.450,- Kč tj.2.965,- Kč včetně DPH.
Platební detaily najdete v Potvrzení přihlášky, které obdržíte po odeslání přihlášky.

Jak se přihlásit?

Pročtěte si Obchodní podmínky JARNÍHO SEMINÁŘE 2015, přihlaste se online přihláškou níže a pokud jste přespolní, zarezervujte si obratem ubytování.
Kontakty hotelů a penzionů.

  Vyberte si své sedadlo
  a jeho číslo opište do přihlášky

  Volná sedadla jsou označena zeleně

   

  PŘIHLÁŠKA

Začínáme s AVENSIEM

24.3.2015

Máte novou kolegyni či personalistku, která se chce naučit pracovat s programem?
Přihlaste ji na školení ZAČÍNÁME S AVENSIEM.

KDY? V úterý 24. 3. 2015 od 8 do 16 hodin

KDE? V sídle naší firmy – Pražská 22, KLATOVY

PŘIHLÁŠKA.

OBSAH ŠKOLENÍ

CENA 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.

Těšíme se na vás na školení ZAČÍNÁME S AVENSIEM!

Nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

I. Na základě nařízení vlády č. 204/2014 Sb. činí od 1.1.2015 minimální mzda částku 9.200,– Kč (do 31.12.2014 to byla částka 8.500,– Kč). Ve zdravotním pojištění má částka minimální mzdy vliv na placení pojistného

1) zaměstnavateli za zaměstnance a

2) osobami bez zdanitelných příjmů.

ad 1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance z vyměřovacího základu, který je obvykle roven jeho hrubé mzdě, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu (dále jen „MVZ“), tj. z minimální mzdy. Povinnost odvodu minimální částky pojistného 1.242,– Kč (tj. 13,5% z 9.200,– Kč) se ale nevztahuje na zaměstnance, u kterých není stanoven MVZ. Osoby, pro které neplatí MVZ jsou vyjmenovány v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

ad 2) Za osobu bez zdanitelných příjmů se považuje pojištěnec, který nemá ani jeden den v kalendářním měsíci příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, anebo za něj není plátcem pojistného stát. Platba pojistného tedy činí u těchto osob 13,5%  z 9.200,– Kč, tj. 1.242,– Kč.

II. Na základě vyhlášky č. 208/2014 Sb. činí výše všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za rok 2013 částku 25.903,– Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ činí 1,0273. Jejich součinem se spočítá průměrná mzda pro rok 2015 – po zaokrouhlení 26.611,– Kč.

50% z této průměrné mzdy pro rok 2015, tj. 13.305,50 Kč představuje minimální měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“). Z tohoto MVZ činí po zaokrouhlení minimální měsíční záloha částku 1.797,– Kč (v roce 2014 částka 1.752,– Kč).

Zálohu ve výši 1.797,– Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1.797,– Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.

III. S účinností od 1.1.2015 je maximální vyměřovací základ zrušen, tzn. že od tohoto data není placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli i OSVČ omezeno horní hranicí.

IV. Zrušením ustanovení § 3 odst. 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění platném do 31.12.2014, byla odstraněna povinnost odvádět ZP za dny neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance. V této souvislosti došlo také ke zrušení ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zaměstnavatel však musí v těchto případech vždy dodržet, aby odvod pojistného byl alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Výjimku tvoří osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ – tj. osoby, za které platí pojistné stát.

Jak to bylo s odvodem zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmu a neomluvené absenci do 31.12.2014 se můžete dočíst v blogovém článku uveřejněném dne 04.11.2014 na internetových stránkách firmy Alfa Software, s.r.o. – viz tento odkaz.

V. Od 1.1.2015 také platí, že pokud bude zaměstnanec vykonávat souběžně u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti, budou se příjmy zaměstnance z těchto dohod sčítat. Pokud by úhrn (součet) odměn činil v daném měsíci započitatelný příjem alespoň 2.500,– Kč, bude se pojistné odvádět.

Totéž platí také pro odměny z více dohod o provedení práce – zde je stanoven započitatelný příjem vyšší než 10.000,– Kč.

 

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít